Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Herdenking bombardement 22 februari

do 22 feb 2018

Op 22 februari 1944 werd Nijmegen getroffen door een vreselijk bombardement. Bijna achthonderd doden, duizenden gewonden en een totaal verwoeste binnenstad, dat was de trieste balans.

U bent uitgenodigd om op donderdag 22 februari 2018 de jaarlijkse herdenking van het bombardement op Nijmegen bij te wonen.

Programma

  • 12.00 uur: Gebedsdienst in de Petrus Canisiuskerk (Molenstraat)
  • 13.00 uur: Officiële herdenking bij het monument De Schommel, Raadhuishof (met medewerking van leerlingen van het Montessori College Nijmegen en Basisschool Montessori Nijmegen). Om 13.28 uur luiden de klokken en wordt twee minuten stilte in acht genomen
  • 13.15 uur: Parallel aan de herdenking bij De Schommel is er een herdenkingsplechtigheid op de begraafplaats Daalseweg. Na afloop is er een informele ontvangst in de Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat (hoek Daalseweg)

De gebedsdienst in de Molenstraatkerk heeft plaats onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Nijmegen en omstreken. Voorgangers zijn Ds Perla Akerboom-Roelofs en Ds Henk Gols. Medewerking wordt verleend door Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt; op het orgel Berry van Berkum.


(Geplaatst: 2018-02-06)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-12-04 Gebedsdienst tijdens week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-12-04 Kerkennacht 2019: ‘Is dit óók kerk?’
2018-11-22 Dag van de kinderspiritualiteit 2019
2018-11-14 Nijmegen Kerstlichtjestheater: een muzikale voorstelling voor jong en oud
2018-11-12 Parochiefeest Russisch-Orthodoxe Parochie van de heilige Tychon
2018-10-23 Actuele Denkers: Karl Barth
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010