Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Kerkennacht op 24 juni 2011

In Nijmegen is de Nacht van de Kerken op vrijdagavond 24 juni van 21 tot 01.00 uur.

logo kerkennacht
www.kerkennacht.nl

Bekijk de aankondiging op YouTube!

De kerken vieren in de kortste nacht van het jaar de geboorte van Sint Jan de Doper, die het Licht van Christus aankondigde. Het is het kerstfeest van de zomer.

De kerkennacht wordt geopend om 20.00 uur door de nachtburgemeester van Nijmegen, Doro Krol, in de Canisiuskerk in de Molenstraat. Na de opening door de nachtburgemeester zingt het kamerkoor Les Voix Fugitives. Meer info (PDF).

De kloosterkerk Titus Brandsma Gedachteniskerk van de Karmelieten (www.titusbrandsmamemorial.nl) is open onder het motto: ‘O nacht, schoner dan de dagen’. Een avond van muziek en poëzie, rondom Jan van het Kruis. Meer info (PDF).

Er is een avond van aanbidding en lofprijzing in de Maria Geboortekerk. ‘Kom tot rust bij God’ (Berg en Dalseweg 40): stilte, meditatieve zang en aanbidding. Meer info (PDF).

In de intieme Jacobskapel in de oude binnenstad wordt verteld over pelgrimeren naar Santiago de Compostella en naar andere oorden. Meer info (PDF).

logo kerkennacht
www.kerkennacht.nl

In de Lutherse kerk wordt deze nacht veel gezongen. Het mooie kleine kerkgebouw staat aan de Prins Hendrikstraat, hoek Jacob Canisstraat. De lutherse kerk is de protestantse kerk waar het meeste wordt gezongen: ook repeteren hier diverse Nijmeegse koren. De Lutheranen vervullen een brugfunctie tussen protestanten (gereformeerden) en Rooms-katholieken - wat is er oecumenischer dan samen Bach zingen? Maarten Luther, de grote hervormer van de kerk uit de 16e eeuw zei al: ‘muziek is de beste medicijn voor het bedroefde hart’. Dat kun je deze nacht ervaren in de Lutherse kerk, met de koren die er dan zijn.

Op het Valkhof ligt de byzantijnse Nicolaaskapel (www.valkhof.nl). Er is muziek van viool en fluit en er worden teksten gelezen van Nederlandse mystici.

De Antonius van Paduakerk is open tijdens de Nacht – binnen, maar ook buiten op het kerkplein. Als kerk van de buurt zal rond negenen een serenade klinken op het kerkplein. Parochianen ontvangen belangstellenden. In de kerk wisselen muziek – orgelklanken, koorzang en en klassieke muziek – elkaar af. Solisten uit het Nijmeegs Studentenorkest treden op (o.v.). Er zijn rondleidingen met gidsen door de kerk. De preekstoel wordt een preachers’ corner, een plek van waaraf mensen hun favoriete bijbeltekst of gedicht ten gehore brengen. Ondertussen hangen kinderen lampions op op het kerkplein en zingen zij. Rond elf uur zendt een voorganger zijn woorden in de nacht. Tegen twaalf uur begint de nacht, maar eindigt het evenment met een akoestisch concert op het kerkplein. Meer informatie: Han Rouwenhorst han.rouwenhorst@grafiet.eu.

‘In de stilte van de stad’: de Effataparochie verzorgt een mini pelgrimstocht: we ontmoeten de stad, de ander. We vertrekken vanuit de Molenstraatkerk om kwart voor negen. Meer info (PDF).

logo kerkennacht
www.kerkennacht.nl

In de Eilbrachtstraat (naast de Molenpoort) is een evangelisch koffiehuis: De Verwondering. De deuren staan open deze late avond. Meer info (PDF). Een andere verrassende plek is Het Kruispunt, straatpastoraat voor dak- en thuislozen: in de Doddendaal, Kroonstraat 114 (www.kruispuntnijmegen.nl). Meer info (PDF).

En tenslotte de Stevenskerk, dé kerk in het oude centrum: er wordt gezongen, gemediteerd, het orgel speelt en Tibetaanse klankschalen vullen de ruimte. Gregoriaanse gezangen en een lichtprocessie completeren het geheel. Meer info (PDF).


(Geplaatst: 2011-05-12)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010