Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Vrijdagmiddaggebed in de Stevenskerk 15 jaar

vr 29 sep 2017

In september bestaat het vrijdagmiddaggebed in de Stevenskerk 15 jaar. Al die tijd heeft een kleine groep het wekelijkse gebed ‘om vrede en verzoening’ gaande gehouden. Vanwege verhuizing, ziekte en dood gingen er mensen weg, maar er kwamen ook altijd weer nieuwe bij. Het middaggebed heeft plaats onder auspiciën van de Raad van Kerken Nijmegen en omstreken. Dat betekent dat alle Nijmeegse kerken het gebed tot het hunne maken. In de Stiltekapel bidt heel de kerk in onze stad voor heel de wereld.

Cross of Nails

In de Stiltekapel is het nagelkruis bevestigd dat de kerk van Coventry in 1953 heeft geschonken aan de stad Nijmegen. De binnenstad van Coventry met de St.Michaëlskathedraal werd in 1940 door een Duits bombardement totaal verwoest. Nijmegen werd in 1944 door een geallieerd bombardement getroffen. Het nagelkruis is gemaakt van twee lange spijkers uit het dak van de verwoeste kathedraal van Coventry. Het is vanuit de puinhopen van de wereld een teken van verzoening en vrede. Want haat is niet het antwoord op geweld. Haat vangt ons in een vicieuze cirkel van kwaad tot erger. Haat is een gif dat zich door vele komende generaties heen verspreidt. Het kruis van Christus zet een streep door die noodlottigheid.

Het vrijdagmiddaggebed wordt gebeden in kerken en kapellen over heel de wereld. De spil in dit wereldwijde netwerk is de kathedraal van Coventry (www.crossofnails.org). In Nederland zijn de gebedsgroepen verenigd in het Coventryberaad Nederland (www.coventryberaad.nl).

Wij vieren het 15-jarig bestaan van het vrijdagmiddaggebed op vrijdag 29 september, de feestdag van de heilige engel Michaël. Op de gevel van nieuwe kathedraal van Coventry staat hij groot uitgebeeld als de engel die het kwaad stopt. Het gebed op 29 september begint zoals iedere week om 13.00 uur.

Bärbel de Groot-Kopetzky, coördinator van het vrijdagmiddaggebed in de Stevenskerk, schrijft: ‘Van harte nodigen wij u uit om op 29 september mee te doen met ons feest. Want de noodzaak om te bidden voor vrede en verzoening bestaat 72 jaar na de oorlog nog steeds.’

Henk Gols


(Geplaatst: 2017-08-28)

Alle berichten uit 2023

Geplaatst op
2023-01-09 Gebedsdienst in het kader van de Week voor Gebed
2023-01-02 Uitreiking Driekoningenzegen en wijwater

Eerdere jaren

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010