Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Oecumenische viering ‘Aankondiging van de Heer’ in de Lutherse kerk

za 25 mrt 2017

Annunciatie

Vanaf 10 februari 2017 is in Museum Catharijneconvent te Utrecht een tentoonstelling te zien over de meest invloedrijke vrouw ter wereld: Maria. Op kerkelijk erf lijken de meningen over haar positie verdeeld. Katholieken zouden haar teveel vereren en protestanten zouden haar juist helemaal links laten liggen. Beide uitersten doen noch Maria noch de werkelijkheid onder de gelovigen recht.

Maria is niet rooms, ze is joods en als zodanig moeder van de messias. Ook is ze beeld van de kerk geworden – de kerk, die in de Bijbel als vrouw, als bruid en moeder wordt gepresenteerd.

Al vroeg in de christenheid is men negen maanden voor Kerstmis de ‘Aankondiging van de Heer’ gaan vieren. Het is het feest dat aan Maria, de ‘gezegende onder de vrouwen’, het woord van God geschiedt. Uit haar schoot zal straks het woord van God worden geboren; via haar krijgt het in Jezus een naam en een gezicht.

Juist in dit jaar van de herdenking van 500 jaar Reformatie komt het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit met het voorstel om op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland dit aloude feest opnieuw en gezamenlijk te vieren. De leesroosters van de oud-katholieke, rooms-katholieke, anglicaanse en evangelisch-lutherse kerken (buitenland) voorzien al in een viering van de Aankondiging. Hoe mooi zou het zijn als ook de overige christenen dit feest tot het hunne maken.

In Nijmegen zal onder auspiciën van de Raad van Kerken Nijmegen en omstreken op zaterdag 25 maart een oecumenische vesperdienst worden gehouden, om 16 uur in de lutherse kerk aan de aan de Prins Hendrikstraat. Voorgangers zullen zijn Ds Susanne Freytag (Evangelisch-Lutherse Gemeente) en Ds Henk Gols (Protestantse Gemeente Nijmegen).


(Geplaatst: 2017-02-13)

Alle berichten uit 2023

Geplaatst op
2023-10-09 Kerstkuier Heumen
2023-09-05 Vredesweek 2023
2023-08-29 Veertig jaar Kerk van de Nazarener
2023-08-29 Symposium: Liturgie+ De dynamische betekenis van het kerkgebouw
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Regenboogviering
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Kunstig Nijmegen
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Eerlijk & Duurzaam Nijmegen
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Hart van de stad
2023-04-13 Russisch-orthodox Pasen
2023-04-13 Grieks-orthodox Pasen
2023-01-09 Gebedsdienst in het kader van de Week voor Gebed
2023-01-02 Uitreiking Driekoningenzegen en wijwater

Eerdere jaren

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010