Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Cursus: Kennismaking met de Orthodoxe kerk (voorjaar 2017)

Fresco van de heilige Sava
Fresco van de heilige Sava

Eén van de christelijke kerken in Nederland is de Orthodoxe kerk. De meeste gelovigen zijn immigranten uit traditioneel Orthodoxe landen als Roemenië, Rusland, Griekenland, Servië en het Midden-Oosten. Maar ook Nederlanders vinden er hun weg in het geloof. Op TV of als toerist zien we de buitenkant: mooie kerkjes, gouden koepels, zang en monniken met baarden. Maar wat is de binnenkant? Nijmegen heeft al 23 jaar een Servisch-orthodoxe parochie gewijd aan de heilige Sava, de eerste orthodoxe bisschop van Servië en gehuisvest in de Nijmeegse Byzantijnse kapel.

Onze parochie organiseert in het voorjaar van 2017, op de vrijdagavond, te beginnen op 3 februari, een cursus om kennis te maken met de Orthodoxe kerk. Aan de orde komen haar liturgie, geschiedenis, geloofsbeleving, zang, bijbel, theologie, iconen en de relaties met andere kerken.

Informatie en opgave: Erin Modrlanovic, tel 06-10692652.

Download de flyer met alle informatie


(Geplaatst: 2017-01-31)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010