Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Religie in uitvoering. Gesprek met theoloog en bisschop Gerard de Korte

di 4 okt 2016

Logo RU

Wanneer: dinsdag 4 oktober 2016, 19.30-21.30 uur
Waar: Collegezalencomplex Radboud Universiteit
Kosten: € 5,–
Verdere info: Radboud Reflects

Gerard de Korte, de nieuwe bisschop van Den Bosch, staat bekend als een bruggenbouwer die steeds op zoek is naar dialoog en oecumene. Hoe ziet hij de toekomst van christelijk geloven en theologie in Nederland?

De Korte gaat in gesprek met theoloog Maaike de Haardt over vier thema’s die voor hem direct samenhangen met deze vraag: het belang van de interreligieuze dialoog; de crisis rond de kerk en de vraag naar God; de relatie tussen kerk en samenleving en de betekenis van de theologie. De thema’s worden ingeleid door korte filmfragmenten.

Alle vier thema’s gaan hem aan het hart, maar de vraag naar God staat voor De Korte centraal: “God is geen geheim meer, we hebben de taal verloren om over geloven te spreken. Deze religieuze sprakeloosheid ligt ten grondslag aan de leegloop van de kerken, niet andersom.”

Gerard de Korte is theoloog en bisschop van het bisdom Den Bosch. In 2015 werd hij verkozen tot Theoloog des Vaderlands. Hij schreef o.a. Geroepen tot hoop (2016), Bouwen in vertrouwen (2013) en Hartelijk katholiek (2012).

Maaike de Haardt is hoogleraar Religie en gender aan de Radboud Universiteit. In haar onderzoek speurt zij naar de aanwezigheid van het goddelijke in het alledaagse.


(Geplaatst: 2016-09-30)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010