Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Albertinumlezingen

Christelijk getuigenis in tegenspraak?

Het christelijk getuigenis in de publieke ruimte klinkt zwak de laatste jaren. Sommigen willen dat getuigenis liefst helemaal naar de privésfeer verbannen. Maar dan opeens toont het zich, ondanks alles, op soms ontroerende wijze. Pater Frans van der Lugt wilde bij zijn gemeenschap in Syrië blijven en is vermoord. Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn mensen. Angela Merkel voelde zich verplicht tot een grootmoedige vluchtelingenpolitiek vanwege het christendemocratische karakter van haar partij. Paus Franciscus maakt indruk met zijn optie voor de armen. Moeder Teresa, hèt publieke icoon van christelijke barmhartigheid, wordt binnenkort heilig verklaard.

Toch worden bij al deze getuigenissen kanttekeningen gemaakt. Moeder Teresa roept veel weerstand op bij moderne gelovige mensen. Met welk recht spreekt de paus over politiek en economie? Angela Merkel wordt bedolven onder kritiek. De politieke keuzes van Pater Frans van der Lugt zijn voor discussie vatbaar. De spanning tussen christelijk ideaal en werkelijkheid, tussen principe en inschatting van de mogelijkheden van de gegeven situatie bepaalde hun keuzes die daarom ook afwijzing kunnen oproepen. Blijft hun christelijke getuigenis ondanks alles toch overeind? Aan dit getuigenis van deze uitzonderlijke mensen is deze serie lezingen gewijd.

  • 22 september 2016: ‘Paus Franciscus’ door dr. Onno Ruding, oud-minister van Financiën.
  • 29 september 2016: ’Angela Merkel’ door dr. Hanco Jurgens, medewerker aan het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam
  • 6 oktober 2016: ‘Pater Frans van der Lugt s.j.’ door prof. dr. Jan Peters s.j., emeritus hoogleraar islamologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • 13 oktober 2016: ‘Moeder Teresa’ prof. dr. Peter Nissen, hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Entree 7 euro per lezing.
Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en 024-3228285 (Ans Metz).
www.albertinumgenootschap.nl


(Geplaatst: 2016-08-30)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010