Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Slotbijeenkomst ‘Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak’ – Amsterdam

za 4 jun 2016

logo

We nodigen u van harte uit om zaterdag 4 juni aanwezig te zijn bij de slotbijeenkomst van de campagne ‘Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak’. We komen bij elkaar om 15.00 uur in de kerk van de Syrisch-Orthodoxe Parochie aan de Keizersgracht 220 in Amsterdam voor een gebedssamenkomst. We hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn. Mor Polycarpus, aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, leidt de liturgie en zal de overweging houden. Vertegenwoordigers vanuit verschillende kerkelijke denominaties zullen een inbreng hebben bij de samenkomst.

We willen vanuit de kerken en vanuit verwante organisaties met deze bijeenkomst onze verbondenheid tonen met de christenen en met andere minderheden in Syrië en in Irak. We vinden het belangrijk de mensen daar een hart onder de riem te steken. In de achterliggende tijd hebben we campagne gevoerd voor de blijvende aanwezigheid van de kerken in Syrië en Irak met het motto ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’. De bijeenkomst in Amsterdam is de afsluiting van de campagneperiode. Onze betrokkenheid bij de kerken en de minderheden daar blijft natuurlijk.

We zouden het op prijs stellen als u vooraf ons bericht wilt doen van uw aanwezigheid (rvk@raadvankerken.nl). Het helpt ons bij de logistiek en bij de public relations.

’Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde’, schrijft de apostel Paulus in zijn brief aan de Korintiërs. Wat zou het zinvol zijn als we op 4 juni in Amsterdam samen getuigen zijn van die gezindte ten dienste van onze zusters en broeders in de door geweld beproefde landen.

Een vriendelijke groet,

Jan Wessels, MissieNederland

Dirk Gudde, Raad van Kerken in Nederland

Mede namens de andere organisaties met wie we in dezen samenwerken, dat zijn: Bisschoppelijke Vastenaktie, Instituut voor Oosters Christendom, Katholieke Vereniging voor Oecumene, Kerk in Actie, Open Doors, Vereniging van Migrantenkerken SKIN

Info: Website Raad van Kerken.


(Geplaatst: 2016-05-14)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010