Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Parochiefeest van de Heilige Tichon

za 9 apr 2016

UITNODIGING

Parochiefeest van de Heilige Tichon, Patriarch van Moskou, op zaterdag 9 april 2016 in de Byzantijnse Kapel, Dobbelmannweg 3. Aanvang: 10:30 u.

De Bisschoppelijke Liturgie zal worden voorgegaan door Zijne Hoogwaardige Excellentie Aartsbisschop Simon (Den Haag en Nederland).

Na afloop van de dienst vindt er een feestelijke ontvangst plaats.


(Geplaatst: 2016-04-04)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010