Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Albertinumlezing: ’500 jaar kerkhervorming’

do 3 mrt 2016

Gevormd, misvormd, hervormd: de christelijke kerken

De christelijke kerken moeten steeds hervormd worden: ecclesia semper reformanda. Deze opdracht klinkt door de eeuwen heen. Het Tweede Vaticaans Concilie stond in het teken van aggiornamento, van vernieuwing. Dat was vijftig jaar geleden. Een van de concilievaders zei ooit: “Vaticanum II ligt nog voor ons. Daarbij gaat het om een bekering tot de oorsprong van de kerk, tot het Pinkstergebeuren.”

Albertinumgenootschap In deze cyclus willen we in de eerste twee lezingen aandacht schenken aan de historische wortels van deze opdracht die telkens weer in de geschiedenis opduikt. Het gaat ons daarbij niet om een louter kerkhistorisch verhaal. We doen dit ook met het oog op de huidige problemen in en buiten de kerken. De christelijke kerken zijn als leerstellige en organisatorische bolwerken sinds de jaren zestig nagenoeg aan het verdwijnen. Individualisering en pluralisme zijn kenmerkend voor de westerse samenleving. Betekent dit dat religies op hun terugtocht zijn? Daarover gaan de twee laatste lezingen. Vele mensen binnen en buiten de kerk(en) zijn zoekend op religieus vlak (‘seekers’). Zij vinden in de huidige parochies, gemeenten, kerken weinig inspiratie en geestelijk voedsel. Heeft een ecclesia semper reformanda toekomst? Wat biedt het optreden van paus Franciscus aan zoekende mensen binnen en buiten de kerken?

25 februari 2016
‘Mislukte hervormingen?!’ door prof. dr. Peter Raedts, emeritus hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen.
3 maart 2016
’500 jaar kerkhervorming’ door door dr. Dick Akerboom, oud-docent Geschiedenis van de Theologie, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Tilburg.
10 maart 2016
‘Hedendaagse zoekers’ door dr. Frans Jespers, universitair hoofddocent Vergelijkende Godsdienstwetenschap, RU Nijmegen.
17 maart 2016
‘Paus Franciscus’ door Christian van der Heijden, religiejournalist, filosoof en ex-priester, auteur van boeken over paus Franciscus zoals Ecologie van barmhartigheid.
Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Entree: € 7 per lezing. Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en 024-3228285 (Ans Metz), www.albertinumgenootschap.nl
(Geplaatst: 2016-01-06)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010