Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Gebed om de eenheid, juist nu!

do 21 jan 2016

Viering Boskapel

In het kader van de Week van Gebed 2016, zal op donderdag 21 januari 2016 om 20.00 uur in de Boskapel een speciale viering plaatsvinden. Het betreft een viering voor Gebed om de Eenheid die deze keer een zeer bijzonder karakter heeft: De Rooms-Katholieke Gemeenschap bidt samen met de Gemeenschap van de Christelijk Gereformeerden Kerk Vrijgemaakt om eenheid in onze kerk en onze samenleving. Dat deze tradities, die tot dusverre niet zo vanzelfsprekend gezamenlijk naar buiten traden, elkaar gevonden hebben in gebed om eenheid, mag op zichzelf al symbool staan voor verdere groei van mensen naar elkaar toe in deze verdeelde wereld. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze mooie viering.

Het woord is aan jou!

Week van Gebed

De Week van Gebed is dit jaar van 17 tot 24 januari. Het biedt christenen van allerlei kerken en groepen de gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen te bidden. Het thema van 2016 is “Het woord is aan jou”.

Klik hier voor meer informatie.


(Geplaatst: 2016-01-06)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010