Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Informatieavond vrijwilligers vluchtelingenwerk

wo 9 dec 2015

Woensdag 9 december organiseert Vluchtelingenwerk Oost Nederland in samenwerking met het Huis van Compassie een informatieavond voor vrijwilligers en mensen die vrijwilliger willen worden of op een andere manier te maken hebben met de opvang van vluchtelingen uit het Midden-Oosten, vooral uit Syrië en Irak.

Op deze bijeenkomst wordt ingegaan op de religieuze diversiteit in het Midden-Oosten, op de dynamiek van oorlog en sektarisch geweld en de manieren waarop vluchtelingen Europa bereiken. De bijeenkomst is ook bedoeld om te horen wat er speelt bij vrijwilligers en anderen die met vluchtelingen te maken hebben met betrekking tot religie, omgangsvormen en verwachtingen. Er is daarom veel ruimte voor vragen en suggesties.

Meer info

Meer over de actuele situatie in Heumensoord.


(Geplaatst: 2015-11-27)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010