Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

The Dangers of Religious Freedom | Lezing door godsdienstsocioloog Linda Woodhead

wo 18 nov 2015

Woensdag 18 november 2015 | 19.30 – 21.30 | Collegezalencomplex

“We need to become far more intelligent in the ways in which we monitor religion and differentiate between liberal and illiberal forms. And support some forms which are respectful of our freedom to choose, and be cautious about others, and expose what they really stand for.” – Linda Woodhead in Nieuw Wij.

We vinden vrijheid heel belangrijk. Zowel individuele vrijheid als een vrije samenleving. Maar is de seculiere samenleving eigenlijk wel zo vrij als religie en religieuze uitingen worden beperkt? Na haar lezing gaat Linda Woodhead in gesprek met religiewetenschapper en Eerste Kamerlid Sophie van Bijsterveld.

www.ru.nl/rr/woodhead


(Geplaatst: 2015-10-09)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010