Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Albertinumlezing: ‘De wereldburger’

do 26 nov 2015

De vreemdeling: bedreiging of uitdaging? – Zelfs gevestigde samenlevingen als de onze zijn voortdurend op zoek naar hun eigen identiteit. In veranderde omstandigheden moeten zij hun voorstellingen en idealen daaromtrent bijstellen. Anderen, mensen van buiten, vreemdelingen, kunnen in dit proces een waardevolle factor zijn. Maar het andere, de vreemdeling – zeker wanneer die in groten getale op ons afkomt – verontrust ook. Er bestaat zorg om het behoud van de eigen cultuur en de economische zeker­heden. Die spanning van uitdaging en dreiging vormt de kern van deze reeks.

In de cyclus wordt een aantal fundamentele houdingen tegenover de vreemdeling onder de loep genomen. Allereerst: de vreemdeling als gast. Hoe ver reikt de geboden gastvrijheid? In de tweede plaats de vreemdeling die om economische redenen is binnengehaald: de gastarbeider. Wordt hem ruimte geboden voor zijn eigen cultuur en dat gedurende opeenvolgende generaties? Vervolgens de vluchteling die om asiel vraagt. Wordt aan zo iemand een nieuw thuis gegund? Mensen van het ontvangende land kunnen ervoor kiezen zich op te sluiten in de vermeende eigen identiteit en al het vreemde af te wijzen. Biedt de notie van wereldburgerschap een uitweg? Is de wereldburger, iemand die zich overal thuis voelt, een realistisch perspectief of slechts een utopisch ideaal?

5 november 2015
‘De gast en de gastvrijheid’ door Dr. Nel van den Haak, docente filosofie aan diverse HOVO-opleidingen.
12 november 2015
’De gastarbeider’ door Dr. Gerrit Steunebrink, oud-docent filosofie, Radboud Universiteit Nijmegen.
19 november
‘De vluchteling: christenen uit het Midden-Oosten’ door Prof. dr. Heleen Murre-van den Berg, directeur Instituut voor Oosters Christendom, Radboud Universiteit Nijmegen.
26 november 2015
‘De wereldburger’ door Prof. dr. Pieter Ippel, hoogleraar rechtsgeleerdheid, University College Roosevelt te Middelburg.

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Entree: € 7 per lezing. Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en 024-3228285 (Ans Metz), www.albertinumgenootschap.nl


(Geplaatst: 2015-10-09)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010