Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Dominicuskerk Nijmegen eert 500 jaar Dominicanen

De Nederlandse provincie van de dominicanen bestaat dit jaar 500 jaar. In de Dominicuskerk in Nijmegen is de hele maand oktober aandacht voor de levende geschiedenis van de Orde en van de vele sporen die broeders en zusters in de stad Nijmegen achterlieten.

Deel uit de bul van oprichting van de Nederlandse provincie.

De Broerstraat, het Dominicus College, het Albertinum, Hospice Bethlehem, het Schillebeeckxplein, de Dominicanenstraat… Het zijn maar een paar sporen van de rijke geschiedenis van de Orde der Predikers in de stad Nijmegen.

Van 4 tot 25 oktober zijn zulke sporen te zien in een tentoonstelling in de Dominicuskerk, hoek Heijendaalseweg en Groenewoudseweg. U bent elke zondag tussen 11.30u en 13.00u welkom, na de viering van 10.30u.

Op 4 en 25 oktober zijn er bijzondere vieringen. Op 4 oktober om 10.30u gaat provinciaal overste René Dinklo o.p. voor, samen met zijn socius Kees Keijsper o.p., Medevoorganger is pastor Annemie Herinx, die samen met pastor Frits Muller haar professie als lekendominicaan bevestigd in een speciale viering op 25 oktober om 15.00u.

Deel van de tentoonstelling zijn ook zeventien banieren met foto’s en verhalen van beroemde mannen en vrouwen uit de geschiedenis van de Orde, onder de titel Predikers te pas en te onpas. De dominicanen maken immers deel uit van een internationale orde, die grootheden heeft voortgebracht als Thomas van Aquino, Meister Eckhart, Catharina van Siena en Edward Schillebeeckx.

In de kerk is bovendien het boek Tussen pauw en feniks te verkrijgen, dat Willem Pelser in 2009 publiceerde over de geschiedenis van de Dominicusparochie. Pelser voltooide onlangs een aanvulling: een boekje over de geschiedenis van de Effataparochie, die inmiddels is opgegaan in de nieuwe grote parochie van Nijmegen-Oost.

Het achtste eeuwfeest van de Orde wordt in 2016 groots gevierd. In 2015 echter bestaat de Nederlandse provincie van de dominicanen 500 jaar. De geschiedenis van de predikbroeders in de lage landen gaat echter terug tot de dertiende eeuw.

Zie voor achtergronden www.dominicanen.nl. Het secretariaat is bemensd van maandag t/m donderdag, 10.00-12.00u, tel. 024-3656069, e-mail post@effataparochie.nl.


(Geplaatst: 2015-09-28)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010