Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Symposium ‘Vensters op de ouderdom’ in Amersfoort

vr 27 nov 2015

Voor het eerst in de geschiedenis zijn wij met zoveel ouderen. Deze vergrijzing van onze samenleving heeft veel maatschappelijke en economische consequenties. Onze levensweg is een stuk langer geworden, maar onderweg zijn in de ouderdom is ook een stuk lastiger geworden. De ouderdom kan ook getypeerd worden als een soort niemandsland waarin velen op zoek zijn naar zin en betekenis. Wat betekenen al die extra levensjaren? Hoe kijken wij naar ouderen en hoe kijken zij naar zichzelf?

portret oude man

Op dit symposium verkennen we de ouderdom als een tocht door het laatste landschap. Vijf sprekers openen vijf vensters om onze blik aan te scherpen:

  • Frits de Lange – Het venster theologie: thuis komen in de ouderdom
  • Ruud Bartlema – Het venster kunst, over zich vernieuwende oude meesters
  • Bert Keizer – Het venster versluierd, over dementie
  • Joke Hermsen – Het venster filosofie, ‘kairos’ momenten in de ouderdom
  • Willem Jan Otten – Het venster poëzie, gedichten en gedachten over ouderdom

Tevens zal het boek Zin in de ouderdom, waar ouder worden waarde krijgt van J. van Baardwijk en R. Rosmolen worden gepresenteerd en tegen gereduceerd tarief verkrijgbaar zijn (€ 20,- i.p.v. € 25,-).

Opgave en aanmelding (incl. lunch en afsluitend hapje / drankje): door overmaking van € 60,- (studenten € 40,-) op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 27 november”. Meer informatie: www.Bergkerk.nl (033-4617917).


(Geplaatst: 2015-09-18)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010