Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Vlamloop en Vredeswakes

Walk of Wisdom organiseert van zaterdag 19 september t/m vrijdag 25 september een Vlamloop en Vredeswakes in de Valkhofkapel. Nadere informatie op www.walkofwisdom.org onder Vlamloop en vredeswake. Organisaties en individuele personen worden uitgenodigd op een van de dagen (op vastgestelde tijden en trajecten) ongeveer 5 km als vlamdrager (van de Wereldvredesvlam) mee te lopen. Ook kan ieder zich opgeven om “gewoon” mee te lopen. Ook wordt nog gevraagd of er organisaties zijn die op een van de avonden / nachten de verantwoordelijkheid voor een vredeswake op zich willen nemen. U kunt zich echter ook opgeven een uurtje mee te waken.


(Geplaatst: 2015-08-31)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010