Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Interreligieuze dialoog en nieuwe spirituelen

wo 16 sep 2015

Interreligieuze dialoog en nieuwe spirituelen Een discussie om helderheid te krijgen over de vraag in hoeverre nieuwe spirituelen betrokken zijn of willen zijn bij de interreligieuze dialoog, en hoe die betrokkenheid vorm gegeven kan worden.

Organisatie: Stichting Interreligieuze Dialoog (SID), leerstoel Spiritualiteitsstudies Radboud Universiteit, Platform INS, Interreligieus Beraad
Locatie: Linneausgebouw, Radboud Universiteit Nijmegen
Tijd: 16 september 2015 van 13.30 tot 17.00 uur
Aanmelden door een mail te sturen aan info@interreligieuzedialoog.nl en € 5 over te maken naar IBAN NL90ABNA0442451539 van SID; voor studenten is deelname gratis.

De interreligieuze dialoog in Nederland wordt gedragen door gelovigen van de gevestigde godsdiensten en een aantal levensbeschouwingen. Maar er zijn heel wat Nederlanders die zichzelf eerder spiritueel dan religieus noemen en weerstand hebben tegen religie. De meeste spirituelen voelen zich niet aangesproken door de interreligieuze dialoog. Is het niet zinvol om hen bij de dialoog te betrekken? Moet je dan eerst de doelstelling en de naam van de dialoog (‘interreligieus’) aanpassen? Of liggen de uitgangspunten van ‘gewone’ gelovigen en nieuwe spirituelen zo ver uit elkaar dat dialoog niet haalbaar is? Welke punten verdienen aandacht in contacten met elkaar? Welke vooroordelen spelen er wellicht, aan beide kanten? Vertegenwoordigers van beide groepen en deskundigen brengen de discussie op gang, deelnemers aan de middag kunnen mee discussiëren.

Vijf korte lezingen (elk 20 minuten) door de hierna genoemde personen, gevolgd door discussies en einddebat, onder leiding van Peter Nissen (hoogleraar Spiritualiteitsstudies).

  • Lisette Thooft (publiciste, visie vanuit nieuwe spiritualiteit): ‘Het grote verschil: oude pijn, angst en woede’
  • Marianne Moyaert (hoogleraar comparatieve theologie en hermeneutiek van de interreligieuze dialoog VU): ‘Rituelen, spiritualiteit en interreligieuze dialoog’
  • Rinus van Warven (presentator, visie vanuit nieuwe spiritualiteit): ‘Het doet er niet (meer) toe wat je gelooft’
  • Ibrahim Spalburg (imam, docent, visie vanuit Islam): ‘Moslims in de dialoog met andere levensbeschouwingen’
  • Frans Jespers (voorzitter SID, hoofddocent godsdienstwetenschap Radboud Universiteit): ‘Naar een meer persoonlijke vredesdialoog’

(Geplaatst: 2015-08-31)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010