Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Studieavond RvK over locale oecumene

ma 1 jun 2015

Wanneer: 1 juni 2015, 20 – 22 uur
Waar: De Haard, Groenestraat 170

Hoe kun je, samen met vertegenwoordigers van diverse lokale kerkgenootschappen, een geloofsgesprek houden? Op maandag 1 juni zal Dhr. Dick Akerboom ons in een inleiding de nodige handvaten voor zo’n gesprek aanreiken. Dhr. Akerboom is secretaris van de beraadgroep ‘Geloven en Kerkelijke gemeenschap’ van de landelijke Raad van kerken.

Behalve een inleiding met discussie zal dhr. Akerboom ons op de hoogte brengen van enkele actuele ontwikkelingen in de kerkelijke wereld. Zo heeft de Beraadgroep ‘Geloven en Kerkelijke gemeenschap’ onlangs de uitkomsten besproken van een enquête over de beleving van de Eucharistie/het Avondmaal. Ook zal hij informatie geven over enkele belangwekkende rapporten o.a. over Moral discernment in the churches. Tot slot wil hij ons bijpraten over het gezamenlijk herdenken van vijfhonderd jaar reformatie.

Iedereen is welkom. Graag opgeven via: info@raadvankerkennijmegen.nl


(Geplaatst: 2015-05-21)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010