Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Lezingencyclus ‘De vreugde van het Evangelie’ – Over de visie van paus Franciscus op de Kerk.

Locatie: Cenakelkerk (Taborkapel), pastoor Rabouplein 1 in Heilig Landstichting
Tijd: 20.00 - 22.00 uur, incl. koffiepauze
Data:

  • woensdag 4 maart: over grote lijnen en kerngedachten (Herwi Rikhof)
  • woensdag 11 maart: over de spirituele achtergrond van paus Franciscus (Hans van Leeuwen SJ)
  • woensdag 18 maart: over de kerkvisie van de paus in breder perspectief (Herwi Rikhof)

In zijn apostolische exhortatie De Vreugde van het Evangelie geeft paus Franciscus als het ware een visitekaartje af: hij beschrijft wat voor kerk hem voor ogen staat en welke wegen er begaan moeten worden om dat te realiseren. Een karakteristiek citaat uit De Vreugde van het Evangelie: ‘Ik verkies een gehavende Kerk, gekneusd en vuil omdat ze de straat is opgegaan, eerder dan een Kerk die ziek is omdat ze in zichzelf zit opgesloten, gehecht aan het comfort van de eigen zekerheden.’ (n. 49)

Op de eerste avond, 4 maart, stelt pastor Herwi Rikhof De vreugde van het Evangelie centraal. Maar ook zal aandacht besteed worden aan de kleine toespraak die Franciscus – toen nog kardinaal Bergoglio – hield in het pre-conclaaf, en aan zijn Kersttoespraak tot de leden van de Curie, die veel stof heeft doen opwaaien.

Op de tweede avond, 11 maart, kijken we met pater H. v. Leeuwen SJ als het ware in zijn ziel. Franciscus is als jezuïet gevormd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Vinden we dat terug in zijn kijk op de kerk en op het pausschap? Welke elementen uit die spiritualiteit zijn tekenend voor zijn visie en voor de wijze waarop hij die probeert te realiseren?

Op de laatste avond, 18 maart, plaatst pastor Herwi Rikhof de visie van de paus in een groter kader. Heel bepalend voor de recente geschiedenis van de kerk is het Tweede Vaticaans Concilie (1962–1965), dat paus Johannes XXIII bijeen riep en paus Paulus VI voortzette. Hoe verhoudt zijn visie zich tot de visie van het Concilie? Liggen de accenten die hij legt en de punten van aandacht die hij noemt in de lijn van het Concilie?

Voor meer informatie: www.h3eenheid.nl.


(Geplaatst: 2015-03-04)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010