Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Podiumgesprek over vredesverklaring

di 3 mrt 2015

flyer

Donderdag 18 december was een bijzondere avond in Nijmegen. Vertegenwoordigers van de christelijke, joodse, islamitische en alevitische gemeenschappen in Nijmegen kwamen bij elkaar om een gezamenlijke verklaring tegen geweld uit naam van Religie te ondertekenen.

In het Podiumgesprek op dinsdag 3 maart willen we hier gezamenlijk op voortbouwen. Hoe kan de Vredesverklaring in praktijk worden gebracht: welke voornemens hebben wij, welke concrete activiteiten zijn mogelijk, en hoe kan hierin samen worden gewerkt.

Opzet van de avond
In deel 1 gaan de vier hoofdgasten op het podium in gesprek namens de moslimgemeenschap, de christenen, joden en hindoestanen. Hierna is een korte ceremonie waarin vertegenwoordigers van andere levensbeschouwelijke en religieuze organisaties een steunverklaring ondertekenen.
In deel 2 van de avond gaat het publiek uiteen in een aantal subgroepen om een onderling gesprek te voeren. Centraal staat: hoe kunnen wij allen nieuwsgierig naar elkaar zijn en elkaar ontmoeten, hoe kunnen we elkaar aanspreken op snelle oordelen en onverdraagzaamheid. Hoe dragen wij zo bij aan vrede.

Van harte welkom op dinsdag 3 maart van 20.00 – 22.00 uur in het Huis van Compassie (Groenestraat 170, Nijmegen). Aansluitend gelegenheid voor een informeel samenzijn. Om 19.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar. Aanmelden is niet noodzakelijk. Entree € 5,- of naar draagkracht. Nadere informatie: 024 – 322 84 80 of www.huisvancompassienijmegen.nl.


(Geplaatst: 2015-02-11)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010