Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Podiumgesprek over vredesverklaring

di 3 mrt 2015

flyer

Donderdag 18 december was een bijzondere avond in Nijmegen. Vertegenwoordigers van de christelijke, joodse, islamitische en alevitische gemeenschappen in Nijmegen kwamen bij elkaar om een gezamenlijke verklaring tegen geweld uit naam van Religie te ondertekenen.

In het Podiumgesprek op dinsdag 3 maart willen we hier gezamenlijk op voortbouwen. Hoe kan de Vredesverklaring in praktijk worden gebracht: welke voornemens hebben wij, welke concrete activiteiten zijn mogelijk, en hoe kan hierin samen worden gewerkt.

Opzet van de avond
In deel 1 gaan de vier hoofdgasten op het podium in gesprek namens de moslimgemeenschap, de christenen, joden en hindoestanen. Hierna is een korte ceremonie waarin vertegenwoordigers van andere levensbeschouwelijke en religieuze organisaties een steunverklaring ondertekenen.
In deel 2 van de avond gaat het publiek uiteen in een aantal subgroepen om een onderling gesprek te voeren. Centraal staat: hoe kunnen wij allen nieuwsgierig naar elkaar zijn en elkaar ontmoeten, hoe kunnen we elkaar aanspreken op snelle oordelen en onverdraagzaamheid. Hoe dragen wij zo bij aan vrede.

Van harte welkom op dinsdag 3 maart van 20.00 – 22.00 uur in het Huis van Compassie (Groenestraat 170, Nijmegen). Aansluitend gelegenheid voor een informeel samenzijn. Om 19.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar. Aanmelden is niet noodzakelijk. Entree € 5,- of naar draagkracht. Nadere informatie: 024 – 322 84 80 of www.huisvancompassienijmegen.nl.


(Geplaatst: 2015-02-11)

Alle berichten uit 2023

Geplaatst op
2023-01-09 Gebedsdienst in het kader van de Week voor Gebed
2023-01-02 Uitreiking Driekoningenzegen en wijwater

Eerdere jaren

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010