Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Tekst voor gebed om verzoening en gedenken 22 feb. 2015

zo 22 feb 2015

Dit gebed voor de morgendienst van 22 februari 2015 (download, PDF) wordt u aanbevolen als een gemeenschappelijk gebed voor alle kerken en kapellen in Nijmegen en omgeving.

U kunt eruit kiezen, zowel voor het Kyrië-gebed als voor de voorbeden.

Wij wensen u een gezegende viering en we hopen u ook te ontmoeten om 12.00 uur in de Stevenskerk bij de oecumenische gebedsdienst en/of om 13.00 uur bij de Schommel (of op de Begraafplaats Daalseweg) en om 14.30 uur in de Lutherse kerk voor een informeel samenzijn.

Vanaf 13.20 uur zullen alle klokken van Nijmegen luiden en staan we stil en gedenken.

(download, PDF)


(Geplaatst: 2015-02-11)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010