Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Vredesverklaring

Vredesverklaring van Islamitische, Christelijke, Joodse en Alevitische gemeenschappen in Nijmegen

Wij, vertegenwoordigers van Islamitische, Christelijke, Joodse en Alevitische gemeenschappen in Nijmegen wijzen geweld uit naam van religie af. Wij roepen op tot vreedzaam en respectvol samenleven, want dat is de grondslag van onze religieuze tradities. De sleutel daartoe is open en nieuwsgierig zijn naar anderen en elkaar aanspreken op snelle oordelen en onverdraagzaamheid. Zo kunnen we tegengaan dat conflicten elders in de wereld overslaan naar Nijmegen.

Laten we helder zijn: voor de huidige, gewelddadige ontwikkelingen in het Midden-Oosten bestaat ons inziens geen enkele religieuze rechtvaardiging. Dat geldt ook voor gewelddadige conflicten op andere plaatsen in de wereld. Noch de Bijbel, noch de Koran, noch de Thora roept op tot geweld naar andersgelovigen. Toch lijken de problemen die zich elders voordoen te worden geprojecteerd op religieuze gemeenschappen in Europa, ook in Nederland. Wij maken ons zorgen over de spanningen die dit oproept in de Nijmeegse samenleving.

Mensen kunnen steeds minder van elkaar hebben. Een paar voorbeelden. Joodse organisaties en gebouwen moeten worden beschermd omdat antisemitische dreigingen en daden tegen Joden in Nederland zijn toegenomen mede onder invloed van de recente conflicten tussen Israel en Palestijnen. Nederlandse moslims worden aangesproken op de extreem jihadistische ideologie van groeperingen in het Midden Oosten. Christelijke kerken organiseren een stille tocht ter nagedachtenis aan de priester die in Syrië is vermoord. In het cemhuis moet men machteloos toezien hoe andere Alevieten in Irak en Syrië worden vermoord omdat ze Aleviet zijn en massaal op de vlucht slaan voor oorlog. Binnen al deze tradities worden mensen beledigd en gekwetst vanwege verkeerde beelden over hun geloof.

Conflicten elders in de wereld hoeven geen problemen te geven in Nijmegen. Religie is voor ons een bron van inspiratie in plaats van reden voor ruzie en conflict. In onze gemeenschappen staat liefde voor de medemens centraal. Wij benadrukken dat de ene groep niet de waarheid kan claimen ten koste van een andere groep. Onze tradities hebben gemeenschappelijke wortels en zijn slechts verschillende routes naar hetzelfde doel: vreedzaam en respectvol samenleven. Je bent eerst mens, dan pas moslim, christen, jood of aleviet. Gelovigen vinden dagelijks inspiratie in hun traditie om een goed mens te zijn voor iedereen in hun omgeving.

Wij, vertegenwoordigers van Islamitische, Christelijke, Joodse en Alevitische gemeenschappen in Nijmegen weten elkaar te vinden: samen roepen wij de mensen in deze stad op om open en nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Dat geldt voor buren, collega’s, kinderen en leerkrachten, studiegenoten en wie je ook maar tegenkomt op de werkvloer, in sportclubs, winkels, horeca of gewoon op straat. Leer elkaar kennen, laat je verrassen door verschillen, verbaas je over overeenkomsten. Zo ontstaat waardering en respect.

Daarom roepen wij Nijmegenaren op om elkaar aan te spreken op snelle oordelen en onverdraagzaamheid, zeker als dat leidt tot discriminatie of gewelddadig gedrag.

Wij roepen alle religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Nijmegen op om deze verklaring te steunen. Door ondertekening, door verspreiding in hun achterban en door het uitdragen van deze boodschap.

Wij bieden deze verklaring aan de burgemeester van Nijmegen aan met het verzoek ons in woord en daad te steunen.

Tot slot hopen wij dat dit initiatief in andere steden in Nederland navolging zal krijgen.

Nijmegen, 18 december 2014

Namens de Turkse moslimgemeenschap, imam Servet Tiryaki
Namens de Nederlands Israëlitisch Gemeente Nijmegen, rabbijn Mendel Levine
Namens de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland, rabbijn mevr. Marianne L. van Praag
Namens de Surinaamse moslimgemeenschap, imam Djamil Sardar
Namens de Raad van Kerken, predikant ds. Henk Gols, vice-voorzitter
Namens de Marokkaanse moslimgemeenschap, Sheikh ibn Ahmad el Mokadmi
Namens de Alevitische gemeenschap, dede Garip Sever

Deze verklaring is opgesteld en wordt gesteund door de volgende organisaties in Nijmegen.

Namens de Raad van Kerken, Toine van den Hoogen, voorzitter
Namens de Abibakr moskee, Mohamed Daraï, voorzitter
Namens de Eyüp Sultan moskee, Tuncay Biber, voorzitter
Namens de Al Moslimin moskee, Abdelaziz Bouharrou, voorzitter
Namens de Liberaal Joodse Gemeente, mevr. Ina Grevel-Kadin, secretaris
Namens de Nederlands Israëlitisch Gemeente Nijmegen, Eldan Santcroos, bestuurslid
Namens Soennet al Rasoel, Haroun Sardar, voorzitter
Namens de Alevitische Vereniging Nijmegen, Dilaver Keltepe, voorzitter
Namens de Stichting Islamitisch Centrum Nijmegen, Ahmet Kemal Yildirim, voorzitter en Cafer Kaya, bestuurslid
Namens de RLRN, Marion Wierda (voorzitter)

Deze verklaring is tot stand gekomen met steun en bemiddeling van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie in Nijmegen (RLRN) op initiatief van Saïd Bouharrou en Piet Muller


(Geplaatst: 2015-01-05)

Alle berichten uit 2023

Geplaatst op
2023-01-09 Gebedsdienst in het kader van de Week voor Gebed
2023-01-02 Uitreiking Driekoningenzegen en wijwater

Eerdere jaren

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010