Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Gebed voor de eenheid van christenen

do 22 jan 2015

In de Week van Gebed voor de eenheid wordt vanuit de Raad van Kerken in Nijmegen een gezamenlijke gebedsviering gehouden. Iedereen is van harte welkom om samen te bidden om eenheid.

Dorst?

Het thema van de week van gebed en van de gezamenlijke viering is ‘Dorst?’ Dit thema is aangereikt vanuit Brazilië, een land waar je voortdurend water nodig hebt omdat de temperatuur er hoog is. Elk mens heeft dorst – dorst naar levend water: dat zijn twee facetten die tijdens de viering in de Week van gebed terugkeren. En wellicht doen we, samen biddend, de ontdekking dat we allen één zijn in onze afhankelijkheid van de bron.

De gebedsviering wordt voorbereid door de Franciscusbroeders, de Rooms-Katholieke parochies en de Nederlands Gereformeerde Kerk.

Wanneer: donderdag 22 januari om 20.00 uur
Waar: Nederlands Gereformeerde Kerk, Bredestraat 168, Nijmegen
Route: klik hier voor de routebeschrijving.


(Geplaatst: 2014-12-03)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010