Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Vredesactiviteiten in Nijmegen

In de vredesmaand september vinden er weer tal van activiteiten plaats. De bijzonderheden zijn te vinden op de website van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen en in het document Vredesactiviteiten in Nijmegen (pdf).

Vanuit de Raad van Kerken Nijmegen e.o. wordt aan de vredesactiviteiten deelgenomen door een een zeer boeiende rondleiding door de Nijmeegse Stevenskerk. Dit historische gebouw bevat vele herinneringen aan situaties van strijd en vrede in de geschiedenis van de stad Nijmegen.

De rondleiding wordt verzorgd door dr. G.de Man, iemand die bij uitstek deskundig is op dit gebied en die de Stevenskerk en haar geschiedenis van voor naar achter en omgekeerd kent en die een boeiend en betrokken verteller is.

De rondleiding duurt 60 minuten.

Tijdstip: vrijdag 3 oktober 2014, 19.00 uur. Verzamelen bij de Zuiderkapel in de kerk. Na afloop wordt u door de Raad van Kerken een kopje koffie aangeboden.


(Geplaatst: 2014-09-03)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010