Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Muziekavond werkgroep Vorming OCP Nijmegen

De werkgroep Vorming van het Oecumenisch Citypastoraat te Nijmegen zal op woensdag 1 december a.s. een avond organiseren waar Joost Langeveld, organist van de Stevenskerk, adventsmuziek zal laten horen en toelichten. Deze avond zal gehouden worden in de Maranathakerk, Steenbokstraat, Nijmegen om 20 uur.

De werkgroep wil namens het Oec. City Past. belangstellenden uit alle kerken van Nijmegen in de gelegenheid stellen deze avond bij te wonen. Toegang is vrij, aan het eind van de avond zal een collecte gehouden worden ter bestrijding van de onkosten.


(Geplaatst: 2010-11-08)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010