Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Oecumenisch Patriarch Bartholomeos bezoekt Nederland

Het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat) heeft het grote genoegen aan te kondigen dat Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos van 23 tot 27 april 2014 in Nederland zal zijn op uitnodiging van de Oud-Katholieke Kerk. Bij deze gelegenheid zal hij gelegenheid hebben de orthodoxe christenen in Nederland te ontmoeten:

  • op zaterdag 26 april 2014 om 18u zal hij in het Orthodox Klooster van de Geboorte aan de Moeder Gods te Asten (Gruttoweg 7 te 5725 RT Asten, Nederland) van op de Troon de Vespers voorzitten. Nadien volgt een receptie voor alle aanwezigen.
  • op zondag 27 april 2014 zal hij in de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Nikolaas te Rotterdam (Westzeedijk 333 te Rotterdam) van op de Troon de Metten en Goddelijke Liturgie voorzitten (9u – 12u). Ter verduidelijking: hij viert niet de Goddelijke Liturgie, maar zit ze voor van op de Troon (chorostasia)! De Liturgie wordt gecelebreerd door één priester en één diaken. De aanwezige priesters en diakens kunnen weliswaar communiceren. Nadien volgt een receptie voor alle aanwezigen.

Alle orthodoxe christenen in Nederland, priesters, diakens en gelovigen zijn van harte welkom op beide vieringen.

Voor meer informatie van de OKK betreffende zijn bezoek zie: de website van de OKK. Of neem contact op met het Orthodox Aartsbisdom (info@orthodoxia.be).


(Geplaatst: 2014-04-09)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010