Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Vastenmaaltijd

ma 31 mrt 2014

31 maart: 17:00-18:30 uur: Vastenmaaltijd in de Kruispuntkerk, Van Hogendorpstraat 126, Nijmegen

Al enkele jaren hebben we een Vastenmaaltijd gehouden. Een sobere maaltijd waarin we willen stilstaan bij de mensen die het minder goed hebben dan wij. Deze keer in het bijzonder bij de mensen uit Sierra Leone, het land waarin het door ons gekozen project ligt. Meer over dit project kunt u in het artikel hierboven en op onze website lezen.

Voor, tijdens en na de maaltijd zal er informatie gegeven worden over zowel Sierra Leone als over het project. Ook zal er een korte informatieve film te zien zijn. Verder willen we elkaar ontmoeten en samen in gesprek gaan over hoe we ons kunnen voorbereiden op het komende Paasfeest.

De Vastenmaaltijd zal op maandag 31 maart gehouden worden in de Kruispuntkerk aan de van Hogendorpstraat 126. U bent vanaf 17:00 uur van harte welkom. Het samenzijn duurt tot uiterlijk 18:30 uur.

Aan de maaltijd zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage voor ons Vastenaktieproject wordt uiteraard zeer op prijs gesteld! We hopen velen van u te mogen begroeten bij de Vastenmaaltijd.


(Geplaatst: 2014-03-21)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010