Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Dood en Leven – Leven en Dood

Bezinningsavonden 40-dagentijd 2011, Oecumenisch Citypastoraat

Op de Woensdagavonden in de 40-dagentijd willen we dicht bij onze vragen en ervaringen blijven rond leven en dood. Memento mori: ‘Gedenk mens dat jij dood gaat’, was niet alleen een spreuk bij de ingang van kerkhoven, het werd ook door predikanten en moraalpredikers graag gebruikt om mensen wakker te schudden tot een goed moreel leven in het bewustzijn van hun sterfelijkheid.

Vanaf het moment dat je geboren wordt begin je een stukje dood te gaan. De hedendaagse beleving rond dood en leven is diepgaand veranderd. De discussies rond euthanasie in de voorbije jaren hebben geleid tot meer openheid en bespreekbaarheid. Was het vroeger gewoon om kinderen af te schermen van zieken en doden, nu hoort het bij het leven. Maar vragen en onzekerheden blijven bij velen.

We worden veel ouder dan generaties voor ons: tachtigers, negentigers, ja honderdjarigen zijn geen zeldzaamheid meer. Zij vragen om een andere zorg en voorzieningen. Hoe gaan zorgverleners, familie en vrienden met mensen van hoge leeftijd? En hoe beleef je zelf de ouderdom: als een tijd van afbraak of een tijd van geschonken tijd? Een tijd om je te verzoenen met je leven en je dierbaren, je weg te geven? Er is een schat aan ervaring van troost en overgave in de christelijke traditie in riten, beelden en verwoordingen. Op de vijfde avond willen we ons aan de hand van een film verdiepen in de wijze waarop in het boeddhisme wordt omgegaan met ziekte, dood en rouw.

Na de inleidingen is er ruimte voor een kort of langer gesprek.

Plaats : Jozefklooster, Kerkstraat 65 (Hees), Nijmegen
Tijd: 20.00 uur (om 19.30 uur is er een vesper in de kapel van het klooster)
Richtbedrag voor deelname: € 5,00

Woensdag 9 maart: De geneeskunde en de dood anno 2011
Een filosofische introductie door Dr. Wim Dekkers, UHD Filosofie van de Geneeskunde, UMC St Radboud

Woensdag 16 maart: Met de dood voor ogen – beeldmeditatie
Jan van Lier was werkzaam in catechese en levensbeschouwelijke vorming. Hij verzorgt presentaties over religieuze thema’s in de beeldende kunst.

Woensdag 23 maart: ‘We kunnen nog heel veel voor u doen’
Geeske van der Meulen, sinds de oprichting van het hospice Huize Bethlehem betrokken als verpleegkundige, spreekt samen met een vrijwilliger over de zorg voor stervenden in het hospice.

Woensdag 30 maart: Afscheid nemen
De persoonlijke en pastorale leerschool van Bärbel de Groot-Kopetzky, theologe en pastor, sinds 2007 actief betrokken bij het OCP.

Woensdag 6 april: Sterven en rouw in boeddhistisch milieu
toegelicht door een film (45 minuten) en door iemand van het boeddhistisch centrum Jewel Heart te Nijmegen

Woensdag 13 april: Omgaan met verlies
Dr. Arthur Polspoel is als pastoraaltheoloog verbonden aan de Theologische Faculteit Tilburg. Hij schreef verschillende boeken over en begeleidt groepen in verband met rouwverwerking.

Kijk op de website van Henk Gols voor meer informatie.

Bovenstaand bericht is verzorgd door Bärbel de Groot-Kopetzky, werkgroep vorming van het Oecumenisch city-pastoraat


(Geplaatst: 2011-01-24)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010