Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Lezing Gerard de Korte: ‘De vraag naar God in deze tijd’

vr 16 mei 2014

Veel geloofsgemeenschappen in Nederland hebben te maken met krimp. Een groot aantal gelovigen in parochies en kerkelijke gemeenten is onzeker en heeft een aangevochten geloof. Een en ander heeft mede te maken met de doorwerking van de grote vragen van de Verlichting en de negentiende-eeuwse ‘meesters van het wantrouwen’ zoals Darwin en Marx, en later ook Freud. Tegen die achtergrond brengt de christelijke Kerk de God van de schriften ter sprake. In zijn inleiding zal bisschop De Korte juist op die uitdaging reflecteren.

Gerard de Korte (1955) studeerde geschiedenis en theologie in Utrecht. In 1987 is hij tot priester gewijd. Vanaf 2004 is hij bisschop van Groningen-Leeuwarden. Zijn in 2012 verschenen boek Hartelijk katholiek. Spiritualiteit van een liefdevolle God werd enthousiast ontvangen door een ruim publiek.

De lezing vindt plaats op vrijdag 16 mei a.s. om 15 uur in de Stevenskerk, St. Stevenskerkhof 62 te Nijmegen. De lezing is vrij toegankelijk. Indien u de lezing wilt bijwonen, gelieve u dan op te geven via het aanmeldingsformulier op onze website: www.titusbrandsmainstituut.nl

Dr. I.M.K. Bocken, wetenschappelijk directeur


(Geplaatst: 2014-02-14)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010