Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Peter Nissen over ‘Geloven in vrijheid en verdraagzaamheid’

do 6 feb 2014

Zingeving en geloof zijn sterk in beweging. Traditioneel kerkelijk geloof heeft voor veel mensen plaats gemaakt voor eigentijdse spiritualiteit. In plaats van ‘zekerweters’ zijn veel mensen ‘zinzoekers’ geworden.

In het vrijzinnige christendom is daar altijd veel ruimte voor geweest. De nadruk ligt daar op je eigen overtuiging, je eigen keuzes, die in vrijheid gemaakt worden, zonder geloofsdwang en zonder dogma’s. Een ander vrijzinnig beginsel is dat van de verdraagzaamheid. Die ziet verschillen niet als bedreigend, maar als verrijkend: hoe kunnen we van elkaar leren?

Peter Nissen zal de avond inleiden door iets te zeggen over de vrijzinnig-christelijke traditie van geloven en over eigentijdse spiritualiteit. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de vraag: waar sta ik nu, tussen traditioneel kerkelijk geloof en eigentijdse spiritualiteit?

Peter Nissen is hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceert regelmatig over de geschiedenis en actualiteit van religie en spiritualiteit en maakt deel uit van het ‘theologisch elftal’ van het dagblad Trouw. Sinds kort is hij tevens remonstrants predikant.

Waar: Doopsgezinde-Remonstrantse Kerk Nijmegen, Prof. Regoutstraat 23.
Wanneer: donderdag 6 februari 2014 om 20 uur (koffie vanaf 19.45 uur).


(Geplaatst: 2014-01-18)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010