Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

1000 stemmen zingen Oosterhuis

zo 16 mrt 2014

Op 1 november j.l. werd Huub Oosterhuis 80 jaar. De projectgroep “1000 stemmen zingen Oosterhuis” heeft het initiatief genomen om ter gelegenheid daarvan op 16 maart 2014 16.00 uur in het Muziekgebouw Frits Philips te Eindhoven een evenement te organiseren. De projectgroep bestaat uit leden van Leerhuis&Liturgie Brabant te Veldhoven en Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven SOVE.

De 1000 stemmen zullen begeleid worden door het orkest La Passione o.l.v. Geert Hendrix uit Lier (B). Het hoofdbestanddeel van het programma is de Missa Solemnis op tekst van Oosterhuis en muziek van Löwenthal. Dit is een Nederlandstalig werk met tekst die een breed publiek aanspreekt.

Er zal gewerkt worden met een podiumkoor en een zaalkoor. Bezoekers kunnen de volkspartijen meezingen. Voor het podiumkoor en het zaalkoor kunnen koren en individuele zangers zich inschrijven. Koren kunnen daartoe contact opnemen met het secretariaat van de projectgroep en krijgen dan een informatiepakket met digitale partituur toegezonden. Individuele zangers (v/m) kunnen een oefenplaats zoeken op www.sove.dse.nl/kaart.html. Na het vinden van een oefenplaats kan men zich aanmelden en betalen via www.1000stemmen.nl. Podiumzangers dienen echter altijd eerst contact op te nemen met het secretariaat. Pas na betaling is een aanmelding definitief. Alle belangrijke informatie staat op www.1000stemmen.nl. Voor alle vragen kan men zich richten tot het secretariaat Mevrouw Marjon Starrowsky: klstarrowsky@onsbrabantnet.nl tel.040-2543453. Zangers(m/v) schrijft u dus NU z.s.m. in! De inschrijving voor zangers stopt uiteraard zodra de beschikbare ruimte voor het podium- en het zaalkoor vol is.

Het project is uiteraard gebaat bij een wijde verspreiding van dit bericht. Dus zegt en mailt het voort! Wellicht kunnen koren en kerken dit bericht overnemen in hun periodieken of op hun websites. De projectgroep is u daarvoor zeer erkentelijk.

De kaartverkoop voor bezoekers à € 19,50 start per 1 december. Zie daartoe de website www.1000stemmen.nl. of bel na 1 december het Muziekgebouw 040-2655600.

Een toegangskaart is wellicht een mooi idee voor een verjaardags- of december- geschenk!!


(Geplaatst: 2013-11-04)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010