Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Zingend het nieuwe liedboek in

za 26 okt 2013

De Landelijke Taakgroep Liturgie van de Remonstrantse Kerk organiseert op zaterdag 26 oktober 2013 in Nijmegen de eerste van enkele regionale introductiebijeenkomsten over het nieuwe Liedboek. De regionale introductie- en zing-ochtend is gericht op leden, vrienden en belangstellenden van Remonstrantse- en samenwerkingsgemeenten. Gezien de liturgische structuur van het nieuwe Liedboek is deze bijeenkomst ook van groot belang voor predikanten, leden van liturgiecommissies en cantores.

Deze introductie- en zing-ochtend is bestemd voor Remonstrantse- en samenwerkings-gemeenten in de wijde omgeving van Nijmegen en ook voor (Doopsgezinde en VVP) gemeenten en (NPB-)afdelingen in Amerongen, Arnhem, Apeldoorn, Den Bosch, Deventer, Doesburg, Ede, Eindhoven, Lochem, Oosterbeek, Renkum, Rhenen, Varsseveld, Velp, Wageningen en Zutphen.

Omdat het nieuwe Liedboek nog niet in het bezit zal zijn van alle doelgroepen, wordt in deze Liedboek-kennismakingsbijeenkomst een bundel met een selectie van liederen en toelichting uitgereikt.

Het globale programma luidt:

10:00
Ontvangst / koffie
10:30
Introductie door Ds. Japke van Malde
10:45
Zingende kennismaking met bekende en onbekende liederen langs de lijnen van het kerkelijk jaar
11:15
Voordracht door Dr. P. Nissen over het nieuwe Liedboek in de context van hedendaags liturgische ontwikkelingen
11:35
Koffiepauze
11:50
Zingende kennismaking met bekende en onbekende liederen langs de lijnen van het leven
12:30
Afsluiting

De bijeenkomst vindt plaats in de Doopsgezind-Remonstrantse Kerk, de orgelbegeleiding zal verzorgd worden door mevr. Thea Stadlander.

Aanmelding via het Landelijk Bureau van de Remonstranten (uiterlijk 23 oktober 2013): info@remonstranten.org of 030-231 6970.

Adres van de kerk:
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen
Tel 024 - 024-322 0451
Parkeren kan in de onmliggende woonbuurtstraten


(Geplaatst: 2013-10-10)

Alle berichten uit 2023

Geplaatst op
2023-09-05 Vredesweek 2023
2023-08-29 Veertig jaar Kerk van de Nazarener
2023-08-29 Symposium: Liturgie+ De dynamische betekenis van het kerkgebouw
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Regenboogviering
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Kunstig Nijmegen
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Eerlijk & Duurzaam Nijmegen
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Hart van de stad
2023-04-13 Russisch-orthodox Pasen
2023-04-13 Grieks-orthodox Pasen
2023-01-09 Gebedsdienst in het kader van de Week voor Gebed
2023-01-02 Uitreiking Driekoningenzegen en wijwater

Eerdere jaren

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010