Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Podiumgesprek over verlieservaring

di 1 okt 2013

Thema: Ons leven is als het ritme van de zee, eb en vloed. We krijgen met situaties te maken waarbij we denken; Wat moet ik hier mee? Wat moet ik zonder werk? Hoe ga ik om met mijn lichamelijke/geestelijke beperkingen, mijn ziekte? Hoe kan ik opnieuw beginnen nadat ik huis en haard achter heb moeten laten? Soms overleven we een tijd en daarna komen we weer tot leven. Wat maakt het dat we als mens toch weer de moed bij elkaar rapen, opstaan en verder gaan?

Gasten: Hoofdgasten zijn Hub Crijns, directeur van het landelijk Bureau DISK (over verlies van werk) Qader Shafiq, beleidsmedewerker bij COS Gelderland en vanuit Afghanistan gevlucht naar Nederland (over verlies van je land) en William Yang, therapeut en yoga- en meditatieleraar (over verlies van gezondheid). Gespreksleider is Toine v.d Hoogen, als theoloog verbonden aan de RU.

Opzet van de avond: In deel 1 hebben de gasten op het podium een gesprek, waarin vragen aan de orde komen als ‘Wat is verlies’, ‘Hoe ga je om met verlies’ en ‘Verlies als kans?’. In deel 2 gaan de bezoekers uiteen in 3 subgroepen en in gesprek met de gasten en elkaar.

Datum/Tijd: dinsdag 1 oktober van 20.00-22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Kosten: 5 euro (of naar draagkracht) inclusief koffie en thee
Voor wie: iedereen is welkom
Aanmelden: graag aanmelden bij poels@kerkinactie-nijmegen.nl.

Organisatie: het podiumgesprek is een gezamenlijk initiatief van de Boskapel, de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen (RLRN), Vincent de Paul center, en het Huis van Compassie van de diaconie Nijmegen.

poster


(Geplaatst: 2013-09-24)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010