Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Wat doe jij aan vrede? – Bezinningsbijeenkomst

za 28 sep 2013

‘Wat doe jij aan vrede?’ is het thema van de vredesweek in Nijmegen die wordt afgesloten met een vredesbezinningsbijeenkomst op zaterdagavond 28 september.

Vertegenwoordigers vanuit de Christelijke, Boeddhistische, Joodse, Moslim, Hindoe en Bahaitraditie komen bij elkaar om rond dit thema samen met ons te zingen, te bidden en te spreken over vrede. We willen elkaar bemoedigen en het licht laten schijnen. Iedereen is welkom om zich hierbij aan te sluiten.

De burgeroorlog in Syrië loopt als een rode draad door het programma. We willen niet alleen stilstaan bij de ramp die zich daar voltrekt, maar ook moed putten uit de positieve initiatieven die er in Syrië, maar ook elders zijn.

De Syrische protestzanger Gharib zal voor ons optreden en we besteden aandacht aan het project van IKV Pax Christi om een school in Aleppo te steunen, waar kinderen van allerlei religieuze achtergronden samen onderwijs krijgen.

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 28 september vanaf 20 uur, inloop met koffie en thee, programma van 20.30 uur tot 22 uur.
Plaats: Piet Gerrits Zaal, Mgr. Suyslaan 6, Heilig Land Stichting naast de Cenakelkerk bij Museumpark Oriëntalis


(Geplaatst: 2013-09-20)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010