Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Musical Ester in de Ontmoetingskerk

Eind mei kunt u in de Ontmoetingskerk Nijmegen de musical Ester gaan bekijken.

De musical is geschreven naar het bijbelboek Ester. Het vertelt het verhaal van het Joodse meisje Ester wat door koning Ahasveros tot vrouw wordt genomen. De koning vertrouwt zijn helper Haman blind en tekent zonder nadenken de wet die de uitroeiing van het Joodse volk betekent. Ester moet nu met gevaar voor eigen leven haar volk redden.

Vanaf oktober 2012 is een enthousiast gezelschap van ongeveer 50 mensen vanuit de Ontmoetingskerk bezig met het voorbereiden van deze musical. Inmiddels zijn er niet alleen acteurs bezig met de voorbereidingen, maar ook wordt er aan een decor gebouwd, er wordt kleding gemaakt en een videoploeg vult de musical aan.

Inmiddels zijn wij zo ver om u het eindresultaat te laten zien.

Voorstellingen worden gehouden in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33, Nijmegen op 25 mei om 20:15 uur en op 26 mei om 15:00 uur. Kaarten à €7,50 zijn te reserveren via reserveren.ester@gmail.com.

Meer informatie over de musical en andere activiteiten in de Ontmoetingskerk zijn te vinden op www.ontmoetingskerk.net.

We zien u graag op 25 of 26 mei.


(Geplaatst: 2013-04-26)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010