Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Het zingen van de Akathistos

vr 26 apr 2013

Oorspronkelijk is de Akathistos een Maria-hymne uit de Oosters-Orthodoxe traditie. De Akathistos is een mystieke tekst vol beelden van de Goddelijke Moeder en van het Goddelijke in ieder van ons. Ontstaan in tijden van wanhoop en van oorlogsdreiging, is de tekst vol vertrouwen, vreugde en mededogen. Een lied vol hoop zelfs daar waar slechts wanhoop is. Dit krachtige lied brengt ons met een steeds herhaald verheug u, dat wij elkaar steeds toezingen, bij ons ware Zelf.

In alle wereldgodsdiensten is steeds gezocht naar de vrouwelijke kant van God. In de joods-christelijke traditie is dat de Wijsheid (Sophia) die God vergezelt bij de schepping. Later ontmoeten we Haar in Maria, de Moeder Gods.

Met zang, stilte en gebed willen we samen uitdrukking geven aan de kwaliteiten van vreugde, wijsheid en mededogen, waartoe de scheppende kracht van de Goddelijke Moeder ons steeds opnieuw uitnodigt. Eerst wordt de eenvoudige melodie even geoefend, zodat alle aanwezigen de Nederlandse tekst meerstemmig kunnen meezingen.

Data
22 maart, 26 april en 24 mei
Plaats
Byzantijnse kapel in Nijmegen, Dobbelmanweg 3
Tijd
18.30 – 20.00 uur
Info
Eddy Oude Vrielink, tel.024-3582348 claaroudevrielink@hotmail.com

(Geplaatst: 2013-03-05)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010