Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Mystieke poëzie – Jan van het Kruis

za 16 mrt 2013

Jan van het Kruis leert ons kijken: in het gewone leven Gods liefde zien. In zijn gedichten gaat hij uit van menselijke ervaringen. Bijvoorbeeld een nachtelijke ontmoeting met de zielsbeminde of de pijn van een onbeantwoorde liefde.

In de poëzie van Jan van het Kruis verbeelden deze ervaringen aspecten van de mystieke omvorminf. Zijn zangen lezen menselijke ervaringen ‘naar het goddelijke toe’. Dit jaar lezen we twee van zijn gedichten: Liefdesgeluk en Minnepijn.

Data: 10 november 2012 en 16 maart 2013
Tijd: 10.15 - 12.15 uur
Kosten: € 7,50 per keer

Aanmelding en informatie
Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ Nijmegen
titusbrandsma@planet.nl
Tel: 024-3602421 (ma t/m vr, 9.30-12.00 en 13.30-17.00 uur)
Giro: 819729


(Geplaatst: 2013-01-31)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010