Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Albertinumlezingen: Verlossing en De prijs van de vooruitgang

Verlossing

In deze tijd is ‘verlossing’ voor christenen een beladen woord: je wordt erdoor herinnerd aan kwaad, (erf)zonde en kruis. Toch zijn verlossing en bevrijding ervaringen die in praktisch alle religies en ook in seculiere levensbeschouwingen een centrale rol spelen.

In onze moderne westerse cultuur lijkt er steeds minder behoefte aan verlossing te zijn.

Maar toch, hoewel je het woord verlossing misschien niet meer zo snel zult gebruiken, tref je het onderliggende idee nog vaak aan, ook buiten strikt religieuze contexten. Bijvoorbeeld als bevrijding uit de afhankelijkheid van drank, drugs en allerlei andere driften en materiële genoegens. Wat zijn onze beelden van een werkelijk verloste mens? Is dit enkel een utopie of zijn er wegen waarlangs dit ideaal ook nu al werkelijkheid wordt?

24 januari 2013
Beelden van verlossing door Prof. dr. Nico Schreurs, emeritus hoogleraar systematische theologie aan de Universiteit van Tilburg.
31 januari 2013
De verlossingsbehoefte onder kritiek door Prof. dr. André van der Braak, bijzonder hoogleraar ‘Boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities’ aan de VU Amsterdam.
7 februari 2013
Verlossing uit verslaving door Prof. dr. Gerard Schippers, emeritus bijzonder hoogleraar verslavingsgedrag en zorgevaluatie aan de Universiteit van Amsterdam.
14 februari 2013
De verloste mens: de mens die tot leven gekomen is door Prof. dr. Wil Derkse, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit.

De prijs van de vooruitgang

De laatste drie eeuwen is er in onze westerse cultuur een sterk geloof ontstaan in vooruitgang. Toename van de gemiddelde levensverwachting, meer welvaart voor steeds meer mensen en betere kansen op individuele ontplooiing leken onomkeerbare ontwikkelingen te zijn. Zelfs in perioden van terugval - zoals in de huidige financieel-economische crisis - blijft de verwachting dat in de nabije toekomst alles wel weer goed komt.

Minder oog heeft men voor de schaduwkanten van de vooruitgang, zoals toenemend consumentisme, uitputting van het natuurlijk milieu en ontworteling van het gemeenschapsleven.

In een viertal lezingen zullen diverse aspecten van de vooruitgang onze aandacht krijgen.

28 februari 2013
Vooruitgang: een mythe? door drs. Wim de Jong, wetenschappelijk onderzoeker aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.
7 maart 2013
Wat doet techniek met de mens? door Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek, hoogleraar filosofie en techniek aan de Universiteit Twente.
14 maart 2013
De maakbaarheid van het leven door Prof. dr. Theo Wobbes, emeritus-hoogleraar chirurgische oncologie aan het UMC St. Radboud.
21 maart 2013
Het geld: een dans om het gouden kalf door Prof. dr. Toine van der Hoogen, emeritus-hoogleraar fundamentele theologie aan de Radboud Universiteit.

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Entree: € 5,- per lezing
Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus), 024-3228285 (Ans Metz), info@albertinumgenootschap.nl, www.albertinumgenootschap.nl


(Geplaatst: 2013-01-07)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010