Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Kerst in de Stevenskerk

Op maandag 24 december begint het kerstfeest met om 18.00 uur een familieviering in de St. Stevenskerk. Om 22.30 uur is er de stijlvolle kerstnachtdienst en op dinsdag 25 december, kerstmorgen wordt om 10.00 uur een kerstviering gehouden. Alle vieringen zijn vrij toegankelijk, wel wordt er gecollecteerd.

Familiekerstviering De Sneeuwkoningin

Op kerstavond wordt een viering gehouden voor kinderen en hun (groot-) ouders. Er worden kerstliederen gezongen, het kerstverhaal wordt verteld en het prachtige sprookje De Sneeuwkoningin wordt in deze viering verteld door echte verhalenvertellers. Muzikale medewerking wordt verleend door blokfluitkwartet Quercus en organist Joost Langeveld. De verhalenvertellers zijn Fred uit het Broek, Tom Roeling en Frank Ter Beek. Voorganger is ds. Henk van den Berg. De viering begint om 18.00 uur en na afloop is er warme chocolademelk.

Kinderkersviering 2011 in de Stevenskerk

De Kerstnachtdienst in de Stevenskerk

In de Stevenskerk wordt, zoals ieder jaar, de kerstnachtdienst gehouden: een stijlvol en hartverwarmend gebeuren, waarbij ieder zich welkom mag weten. Dit keer heeft de dienst de vorm van het Engelse Festival of Lessons and Carols: hoopvolle teksten uit de Bijbel en prachtige kerstliederen wisselen elkaar af. De koormuziek wordt gezongen door Capella Cumerana onder leiding van Jetty Podt. Medewerking verlenen verder het Symfonisch Blaasorkest Nijmegen onder leiding van Hans van Gemert, en Joost Langeveld, organist. De voorgangers zijn ds. Anneke de Vries en ds. Henk Gols. De dienst begint om 22.30 uur.

Kerstmorgenviering

Op kerstmorgen wordt een feestelijke kerstviering gehouden waarin bekende en nieuwe kerstliederen worden gezongen, het evangelie van Johannes wordt gelezen en de maaltijd wordt gevierd. De Cantorij Stevenskerk onder leiding van Janneke Bron werkt mee aan de viering en het orgel wordt bespeeld door Jetty Podt. Voorganger is ds. Richart Huijzer. De dienst begint om 10.00 uur.

De kerkelijke vieringen in de Stevenskerk worden georganiseerd vanuit het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen, een oecumenische gemeenschap die al bijna veertig jaar de Stevenskerk als haar thuis heeft. Meer informatie over het Oecumenisch City Pastoraat Nijmegen: www.ocp-nijmegen.nl.


(Geplaatst: 2012-12-15)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010