Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Alle berichten uit 2016

Geplaatst op
2016-12-16 Diaconie Nijmegen 425 jaar!
2016-11-14 Een boekje open over de dood
2016-11-14 Over de toekomst van de kerk
2016-10-22 Om alle zielen: sterven – herinneren – leven
2016-09-30 Religie in uitvoering. Gesprek met theoloog en bisschop Gerard de Korte
2016-09-01 Programma Vredesweek
2016-09-01 Opening Vredesweek 2016
2016-08-30 Albertinumlezingen
2016-08-22 Vormingsactiviteiten van Boskapel en OCP
2016-08-22 Augustinuslezing ‘Eindeloos leven’ door Karel Peijnenborg
2016-07-22 Vredesweek: Podiumgesprek ‘Vrede verbindt’ met Klaas van Egmond in de Boskapel
2016-05-31 Tien jaar Kleurrijke tuin
2016-05-14 Slotbijeenkomst ‘Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak’ – Amsterdam
2016-05-03 Inter-lokaal is jarig
2016-05-03 Lezing: Hoe voer je een interreligieuze dialoog tussen rivaliserende godsdiensten?
2016-05-03 Symposium Albertinumgenootschap
2016-04-27 Cursusaanbod Nijmeegse Vrijwilligerscentrale
2016-04-04 Lezing Marinus van den Berg in Dieren
2016-04-04 Radboud Reflectslezing: Tolkien-Religion. Fact or Fiction?
2016-04-04 Radboud Reflectslezing: Time and Eternity after the Death of God
2016-04-04 Radboud Reflectslezing: God: Back With a Vengeance
2016-04-04 Radboud Reflectslezing: Why Read The Bible When we Have Piketty?
2016-04-04 Parochiefeest van de Heilige Tichon
2016-04-04 Ontmoetingsbijeenkomst Stichting Present Nijmegen
2016-04-04 Landelijke diakenendag
2016-04-04 Werkzoekenden bijstaan, hoe doe je dat als kerk?
2016-03-03 Lastpost in de Ontmoetingskerk
2016-02-29 Engelse koorvesper ‘Jerusalem’
2016-02-26 Wereldgebedsdag in de Ontmoetingskerk
2016-02-19 Evensong in de Stevenskerk
2016-02-02 Engelse koorvesper (Choral Evensong) in de Stevenskerk gezongen door Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt
2016-01-26 Herdenking bombardement van Nijmegen
2016-01-22 Boskapel: Verhalenworkshop ‘De traditie dat ben jij!’
2016-01-22 Boskapel: Aswoensdag anders
2016-01-22 Boskapel: Beeldspraak bezongen
2016-01-12 Tal van vormingsactiviteiten in Augustijns Centrum de Boskapel
2016-01-12 Cursusaanbod Nijmeegse Vrijwilligerscentrale
2016-01-07 Voedsel voor je ziel
2016-01-06 Gebed om de eenheid, juist nu!
2016-01-06 Albertinumlezing: ‘Mislukte hervormingen?!’
2016-01-06 Albertinumlezing: ’500 jaar kerkhervorming’
2016-01-06 Albertinumlezing: ‘Hedendaagse zoekers’
2016-01-06 Albertinumlezing: ‘Paus Franciscus’