Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Alle berichten uit 2014

Geplaatst op
2014-12-22 Herdenking bombardement
2014-12-22 Vrijdagmiddaggebed in de Stevenskerk
2014-12-19 De Zwevende Hemel
Kerstspel voor kinderen, door studenten in de Studentenkerk
2014-12-04 Feest van licht in Orientalis
2014-12-04 ‘Lokaal Compliment’ voor vrijwilligers
2014-12-03 Gebed voor de eenheid van christenen
2014-11-25 Verhalenmiddag over Levenskracht
2014-11-25 Navidad – concert door Capella ad Fluvium
2014-11-10 Inspiratiebijeenkomst informele zorg
2014-11-10 Een gelukkige theoloog – 100 jaar Edward Schillebeeckx
2014-10-31 Bezinningsavond over liturgie met Willem Marie Speelman
2014-10-31 Oud Katholieke eucharistieviering voor Allerheiligen/allerzielen
2014-10-31 Rooms-Katholieke Allerzielenviering in de Sacramentskerk
2014-10-31 Allerzielenconcert
2014-10-31 Sint Maartenviering
2014-10-31 Concert Projectkoor Gelderland
2014-10-19 Symposium Spiritualiteit en Ouderdom
2014-10-19 Om AlleZielen – een belevingstocht
2014-10-07 Vertelvoorstelling ‘Mijn hart woont elders’
2014-10-07 Albertinumlezingen: Op eigen kracht?
2014-09-03 Oecumenische bijbelkring in de binnenstad
2014-09-03 Sjoel Petrus, maandelijks leerhuis rond de Psalmen
2014-09-03 Een heel seizoen met Paulus aan de slag!
2014-09-03 Choral Evensong in de Stevenskerk
2014-09-03 Vredesactiviteiten in Nijmegen
2014-05-19 Inzegening Mariakapel Groenestraatskerk
2014-05-19 Bedevaart naar Katwijk a/d Maas
2014-05-15 Debat: De kerk als vrijwilliger in de Nijmeegse samenleving
2014-05-15 Themamiddag in De Verwondering
2014-05-15 Een avond met Arnon Grunberg en Qader Shafiq
2014-05-15 226e Bedevaart naar Kevelaer
2014-04-29 Vacature bij De Verwondering
2014-04-09 Oecumenisch Patriarch Bartholomeos bezoekt Nederland
2014-04-09 Migrantendag in de Ontmoetingskerk op 25 mei
2014-03-21 Vastenmaaltijd
2014-03-21 Feestelijke Paasmiddag voor zieken en ouderen
2014-03-21 Verkoop schilderijen voor Sant’Egidio-gemeenschap
2014-03-21 Veertigdagenmaaltijd in de Ontmoetingskerk
2014-03-21 Bachs Johannes Passion geënsceneerd
2014-03-21 Raad van Kerken-conferentie: Nieuwe Krachten met Kerk en Stage
2014-03-07 Herwi Rikhof: Doopsel en Vormsel
2014-03-07 Herwi Rikhof: Eucharistie
2014-03-07 Herwi Rikhof: Boete en Verzoening
2014-03-07 Marieke Meek: Over waardig ouder worden en waardig sterven
2014-03-07 Soeterbeeck: Eén jaar paus Franciscus
2014-03-07 Soeterbeeck: Religie en natuur
2014-03-07 Soeterbeeck: Passie voor passies
2014-03-07 Paasactiviteiten in De Verwondering
2014-02-14 Lezing Gerard de Korte: ‘De vraag naar God in deze tijd’
2014-01-18 Peter Nissen over ‘Geloven in vrijheid en verdraagzaamheid’