Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

vr 9 nov — Minisymposium: De schepping

Het besef dat we onzorgvuldig met onze schepping omgaan wordt steeds groter. Dat ons menselijk gedrag en onze levensstijl een belangrijke rol spelen, is algemeen bekend. Wij zullen onze manie… [lees verder]

8 nov - 29 nov — Albertinumlezingen: Heilige boeken

Albertinumlezingen 2018 – 2019, 2e cyclus, november 2018 Heilige boeken In de loop van de geschiedenis van de verschillende religieuze tradities, jodendom, christendom en … [lees verder]