Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Wij wensen u een gezegende Stille Week en een vrolijk Pasen!

nietalleen

Klokken van troost en hoop

klokken

Het coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roepen de Raad van Kerken in Nederland samen met de Raad van Kerken Nijmegen e.o. op om de komende drie woensdagen van 19.00 tot 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam.

Met deze ‘klokken van troost en hoop’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur!

Er zijn momenteel geen aankondigingen

Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelen coronahulp met #nietalleen

Corona trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt stil, en het wordt moeilijker om hulp te ontvangen als je oud of hulpbehoevend bent. Kerken en lokale (hulp)organisaties b… [lees verder]