Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Over de toekomst van de kerk

wo 25 jan 2017

logo Boskapel

Op 25 januari 2017 zal er ’s middags in de kerkzaal van de Boskapel te Nijmegen een lezing met debat gehouden worden over nieuwe inzichten met betrekking tot de toekomst van de kerk. Stefan Paas en Erik Borgman, die beiden vorig jaar een boek schreven waarin zij hun visie hierop gaven, zullen hun beider werk toelichten, waarna de mogelijkheid bestaat hierover te debatteren.

Eind 2015 verscheen van de hand van Paas (hoogleraar Missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen) het boek Vreemdelingen en Priesters. In dit inspirerende werk toont hij mogelijkheden om in deze tijd van ontkerkelijking toch aan de missionaire kant van de kerk handen en voeten te geven.

In diezelfde periode rolde het boek Waar blijft de Kerk? van de bekende columnist en hoogleraar Publieke Theologie aan de Tilburgse Universiteit Erik Borgman van de drukpers. Ook hij geeft een heel persoonlijke kijk op de toekomst van de kerk.

Het is een unieke kans om deze invloedrijke schrijvers te ontmoeten en kennis te maken met hun gedachtegoed. De lezing zal beginnen om 14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur) en de middag duurt tot ongeveer 17.30 uur. De entree bedraagt € 5,00, inclusief een kopje koffie of thee. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van de sprekers aan te schaffen en desgewenst te laten signeren.


(Geplaatst: 2016-11-14)

Alle berichten uit 2023

Geplaatst op
2023-01-09 Gebedsdienst in het kader van de Week voor Gebed
2023-01-02 Uitreiking Driekoningenzegen en wijwater

Eerdere jaren

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010