Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

RK Parochies rondom Nijmegen, Kloosters

Byzantijnse kapel Nijmegen

Adres: Dobbelmannweg 3, 6535 KT Nijmegen

De Katholieke gemeenschap van Maria Boodschap heeft voorlopig geen diensten meer. De Servisch-orthodoxe parochie en de Russisch-orthodoxe parochie en hebben wel vieringen in de Byzantijnse kapel, respectievelijk op de eerste en derde zondag van de maand om 10.00 uur en de tweede, vierde (en vijfde) zondag om 10.30 uur. Voor vakantieperiode en extra vieringen op feestdagen, zie: www.spc-nijmegen.nl (Servisch) en www.orthodox-nijmegen.nl (Russisch).

De kapel is beschikbaar voor concerten en CD-opnames, wanneer er geen vieringen zijn.

Contactpersoon: Paul Baars (secr. Byzantijnse kapel Nijmegen), Kartuizerhof 13, 6511 ZE Nijmegen, p.baars@kpnmail.nl.

Malden

OLV Heilig Hart St Antonius Abt
Kerkplein 4
6581 AC Malden
024 358 04 76
parochie.malden@planet.nl
www.parochie-malden.nl

Groesbeek

Cosmas en Damianuskerk HH. Cosmas en Damianuskerk
Parochie Groesbeek incl. De Horst
Kloosterstraat 2
6562 AW Groesbeek
024-3971473
Par.groesbeek@planet.nl
www.parochiegroesbeek.nl
Pastoor: J. van Gestel
Diaken: J. van Rooij
Diensten: za 19.00 uur, zo 10.00 uur.
De Horst Kerk Het Goddelijk Hart van Jezus
Parochie Groesbeek incl. De Horst
Ketelstraat 1
Groesbeek - De Horst
024-3971473
Pastoor: J. van Gestel
Diaken: J. van Rooij
Diensten: za 19.00 uur, zo 10.00 uur
Ziekendienst: 1e dinsdag van de maand 14.00 uur
Meditatie: 3e vrijdag van de maand 19.30 uur
Antoniuskerk St. Antoniusparochie
St. Antoniusweg 2
6562 GM Groesbeek (Breedeweg)
024-3971998
www.katholieknederland.nl
Pastoor: H. Janssen, 024-6843408
Diensten: zo 9.00 uur, vanaf 1 juli 2013 9.30 uur; wo 19.00 uur

Ooijpolder en Beek

Antoniuskerk Millingen
H. Antonius van Padua
Antoniusplein
Millingen a/d Rijn
mariatenhemelopnemingparochie.nl
Parochie Millingen a/d Rijn
Schoolstraat 4
6566 EA Millingen a/d Rijn
Pastoor: E.M.H.G. Smits, 0481-431218
Kosteres: Th. Jeuriens-Terwindt, 0481-431807
Opgeven misintenties: brievenbus bij dagkapel, kosten € 10,-
Diensten:
za: 19.00 uur H. Mis
zo: 11.00 uur H. Mis
ma: 9.00 uur H. Mis
di. 9.30 uur H. Mis Gasthuis wo: 8.30 uur Rozenhoedje en 9.00 uur H.Mis
do: 8.30 uur Aanbidding H. Sacrament; 9.00 uur H. Mis; 9.30-18.30 uur Aanbidding H. Sacrament
vr: 9.30 uur H. Mis Gasthuis
Kekerdom Kekerdom
Parochie St. Laurentius
Duffeltdijk 11
6579 JD Kekerdom
0481-433190
Secretariaat p/a Botsestraat 37
6579 JA Kekerdom
mariatenhemelopnemingparochie.nl
Diensten: zie bij Millingen
Kekerdom Ooij/Persingen
H. Hubertus
Secretariaat: Kerkdijk 26
6576 CE Ooij
024-6631202
mariatenhemelopnemingparochie.nl
Pastoor: H. Janssen, 024-6843408
Misintenties: Mw. L. Rikken, 024-6632271
Diensten: za 19.00uur; zo 9.30 uur
Kekerdom Leuth
St. Remigius
Kerkplein 2
6578 AN Leuth
mariatenhemelopnemingparochie.nl
Pastoor: H. Janssen, 024-6843408
Misintenties: Mw. D. Rutten, Steenheuvelsestraat 14, 024-6631478
Diensten: zie bij MillingenUbbergen Beek-Ubbergen
Parochie H. Bartholomaeus
Kerkberg 3
6573 DN Beek/Ubbergen
bartholomaeus.corry@planet.nl
mariatenhemelopnemingparochie.nl
Pastoor: H. Janssen, 024-6843408
Pastorie open: 9.00-12.00 uur voor gesprek, misintenties, doopbewijzen, gezinsbijdrage, etc. Woensdag- en vrijdagmorgen: informatie over grafrechten.
Diensten: zie bij Millingen

Enkele van de vele kloosters

Sacramentskerk Sacramentskerk
Heyendaalseweg 300
6525 SM Nijmegen
024-3558029
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
Diensten: zondag 10.00 uur, maandag en woensdag 19.00 uur, dinsdag en donderdag 09.30 uur, vrijdag en zaterdag 08.00 uur

De zusters Clarissen, contemplatief in het waterkwartier: www.clarissen.nl.

De jezuïeten op de Houtlaan, de Graafseweg en in de Canisiusparochie: www.jezuieten.org.

TitusBrandsma De karmelieten hebben de zorg voor het Titus Brandsma Memorial aan het Keizer Karelplein: www.titusbrandsmamemorial.nl. Zij doceren aan het Titus Brandsma Instituut bij de Radboud universiteit: www.titusbrandsmainstituut.nl.

Op diverse adressen wonen Dominicanen en Dominicanessen onder meer in Berg en Dal, Huissen en Neerbosch: www.dominicanen.nl.

Overige

Met een zoekmachine kunt u zelf nog op zoek gaan naar Augustijnen, Franciscanen, MSCers, Lazaristen, Fraters, Capucijnen, het studentenpastoraat, de citykerk, de Boskapel, de theologische faculteit, ziekenhuispastores, het justitiepastoraat en de Jacobskapel.