Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

Dekenaat Nijmegen

Deken van Nijmegen: Henk Janssen
06-51105494
henkjanssen876@gmail.com

Dekenaat Nijmegen bestaat uit de navolgende parochies:

1. Parochie Maria ten Hemelopneming

Pastoraal Centrum: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn.
Pastores:

 • Pastoor Henk Janssen (06-51105494)
 • Pastor i.s. Eric Smits (0481-431218)
Deze parochie is een fusie van:
 • Parochie Antonius van Padua te Millingen aan de Rijn
 • Parochie Heilige Laurentius te Kekerdom
 • Parochie Heilige Remigius te Leuth
 • Parochie Heilige Hubertus te Ooij en Persingen
 • Parochie heilige Bartholomaeus te Beek-Ubberge

2. Parochie H.H. Cosmas en Damianus

Pastoraal Centrum: Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek, tel: 024-3971473
Pastores:

 • Pastoor Henk Janssen
 • Diaken Jos van Rooij
 • Diaken Jacques van Montfort
 • Pastoraal werkster Diny Booyink
Deze parochie is een fusie van:
 • Parochie Groesbeek-Centrum, die al een fusieparochie was van:
  • Parochie H.H. Cosmas en Damianus te Groesbeek
  • Parochie Het Goddelijk Hart van Jezus te Groesbeek-De Horst
 • Parochie Heilige Gerardus Majella te Groesbeek-Sionsheuvel
 • Parochie Heilige Antonius van Padua te Groesbeek-Breedeweg

3. Parochie Nijmegen - Midden

Pastoraal Centrum: Berg en Dalseweg 40-42, 6521 JJ Nijmegen, tel: 024-3221371
Pastores:

 • Pastoor Cyrus van Vught
 • Pastor i.s. Theo van Drunen S.J.
 • Kapelaan Ward Biemans S.J.
 • Kapelaan Harm Eskes
 • Pastor i.s. Kees van Gorp scj
 • Pastoraal werkster Annemie Herinx
 • Kapelaan Ewald Kamphuis
Deze parochie is een fusie van:
 • Parochie Betlehem, Tweede Oude Heselaan 171, Nijmegen
 • Parochie De Goede Herder, Fanfarestraat 57, Nijmegen- Neerbosch-Oost
 • Parochie Effata, Prof. Molkenboerstraat 7, Nijmegen
 • Parochie Heilige Antonius-Abt, Dennenstraat 121, Nijmegen-Hees
 • Parochie Heilige Agnes, Sint Agnetenweg 90, Nijmegen-Lindenholt
 • Parochie Maria Geboorte, Berg en Dalseweg 40, Nijmegen
 • Parochie Petrus Canisius, Molenstraat 37, Nijmegen
 • Parochie Heilige Antonius van Padua, Groesbeekseweg 98 , Nijmegen (nog niet getekend)

4. Parochie Heilige Drie - Eenheid

Secretariaat: Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen, tel: 024-351085
Pastores:

 • Pastoor Norbert Swagemakers
 • Pastor Herwi Rikhof
 • Diaken Henk Welling
 • Diaken Paul Menting
 • Pastoraal werkster Joska van der Meer
 • Pastoraal werkster Jeanne van Rens
Deze parochie is door fusie ontstaan vanuit
 • De Pastorale Eenheid 'Heilige Drie-eenheid', omvattend:
  • Parochie H. Antonius/Abt Parochie
  • Parochie H.H. Petrus en Paulus te Hatert
  • Parochie H. Paulus, Grootstal / Hatertse Hei, die ook omvatte:
   • Parochie H. Franciscus van Assissië
   • Parochie Verrijzenis van Christus
   • Parochie Sacramentskerk, Brakkestein
 • Parochie Emmaüs, die ook omvatte:
  • Parochie Heilige Antonius van Padua
  • Parochie Heilige Anna
  • Parochie Onze Lieve Vrouw van Fatima
  • Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes
  • Parochie Heilige Harten
 • Parochie De Verrijzenis te Berg en Dal, omvattend:
  • Parochie Heilige Antonia van Padua in de Heilig Landstichting
  • Parochie Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart te Berg en Dal
 • Parochie Heilige Antonius-Abt te Malden
 • Parochie Dukenburg