Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

CGKV Nijmegen

Samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde kerk en de Gereformeerde kerk vrijgemaakt

De Boskapel, Graafseweg 276, 6532 ZV Nijmegen, 024-3731434
contact: scriba@cgkv-nijmegen.nl
website: www.cgkv-nijmegen.nl
predikant: Ds. Niels Den Hertog, predikant@cgkv-nijmegen.nl
kerkdiensten elke zondag om 9.30 en 16.45 uur