Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

CGKV Nijmegen

Samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde kerk en de Gereformeerde kerk vrijgemaakt

De Boskapel, Graafseweg 276, 6532 ZV Nijmegen
contact: scriba@cgkv-nijmegen.nl
website: www.cgkv-nijmegen.nl
predikant: Ds. Niels Den Hertog, predikant@cgkv-nijmegen.nl

kerkdienst: elke zondag om 10.00 uur
leerdienst, vesper of praiseband: elke zondag om 19.30 uur