Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Studiedag over apostoliciteit

In de schoenen van de apostelen

“In de schoenen van de apostelen” is het thema van de studiedag over apostoliciteit die de Beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken organiseert. De Beraadgroep heeft vastgesteld dat verschillende discussies in de kerken teruggaan op de vraag naar apostoliciteit. Of het nu gaat om de discussie over de waardering van de ambten of om de vraag naar de legitimiteit van de sacramentsbediening, steeds weer speelt de herkenning en de erkenning van de ambtsdragers een rol.

Met bijdragen van dr. Karel Blei, prof. dr. Matthijs Ploeger, prof. dr. Markus Matthias, dr. Margriet Gosker en dr. Henk Bakker.

Datum
maandag 5 maart 2012 van 11.00 uur tot 16.00 uur
Locatie
Raad van Kerken in Nederland, Koningin Wilhelminalaan 5 te Amersfoort
Aanmelding
via rvk@raadvankerken.nl. Deelnemers betalen €10,- (inclusief lunch), voor studenten is de toegang gratis. In beginsel is er ruimte voor 35 deelnemers.

Zie het Persbericht voor meer informatie.


(Geplaatst: 2012-02-07)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010