Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Raad van Kerken en Evangelische Alliantie sluiten strategisch partnerschap

‘De besturen van de Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie zien elkaar over en weer als partner vanuit het christelijk geloof.’

Beide organisaties spreken de intentie uit steeds weer de onderlinge samenwerking te willen zoeken. Ze willen proberen de slagkracht van de eigen organisatie te verbinden met de mogelijkheden van de andere organisatie om op die manier van elkaar te leren en strategisch sterker te staan.

De voorzitters van de Raad van Kerken en van de Evangelische Alliantie tekenden daarom op 27 juni een samenwerkingsovereenkomst.

Bron www.pkn.nl/news.aspx?page=6795&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


(Geplaatst: 2011-06-30)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010