Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Kerkproeverij helpt kerken online op weg

Kerkproeverij

De gezamenlijke organisaties die vertegenwoordigd zijn in het initiatief Kerkproeverij moedigen kerken aan om ondanks alle beperkingen toch uitnodigend te blijven. Om geloofsgemeenschappen hierbij te ondersteunen is de website www.kerkproeverij.nl omgebouwd tot een inspiratiepagina voor uitnodigend kerk-zijn in coronatijd. Vicaris Arjen Bultsma, lid van het kernteam Kerkproeverij, en ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, stuurden de kerken daarbij onderstaande brief.

“Binnenkort zal het weer mogelijk zijn om in onze kerkgebouwen samen te vieren, zij het onder beperkende voorwaarden. Meer dan twee maanden hebben we hiervan afgezien om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ons geloofsleven ging echter door, soms op nieuwe, creatieve manieren. Dat neemt niet weg dat velen de kerkgang misten.

Wanneer straks de kerkdeuren voor de eredienst weer opengaan, zal niemand de gemeenschap aantreffen zoals aan het begin van de veertigdagentijd, vlak voor we de deuren sloten. De ervaringen en de daarbij horende gevoelens zullen heel verschillend zijn.

Sommige kerkgemeenschappen zijn relatief klein, hebben een voldoende groot gebouw en hebben, als gemeenschap, de impact van het virus misschien niet rechtstreeks ondervonden. Voor deze gemeenschappen kan het voelen alsof er, wat de samenkomst betreft, niet veel is veranderd, al zullen zij de zorgen delen rond ouderen, kwetsbaren en hen die zwaar geraakt zijn door de gewijzigde economische omstandigheden.

[…]

Lees verder op de website van de Raad van kerken (ook voor de brief en het persbericht in PDF) en ga voor het initiatief zelf naar www.kerkproeverij.nl.


(Geplaatst: 2020-05-22)

Alle berichten uit 2023

Geplaatst op
2023-09-05 Vredesweek 2023
2023-08-29 Veertig jaar Kerk van de Nazarener
2023-08-29 Symposium: Liturgie+ De dynamische betekenis van het kerkgebouw
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Regenboogviering
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Kunstig Nijmegen
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Eerlijk & Duurzaam Nijmegen
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Hart van de stad
2023-04-13 Russisch-orthodox Pasen
2023-04-13 Grieks-orthodox Pasen
2023-01-09 Gebedsdienst in het kader van de Week voor Gebed
2023-01-02 Uitreiking Driekoningenzegen en wijwater

Eerdere jaren

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010